FOK_Nyilt_Nap_20180113_foto-Bobko_Anna

FOK Nyílt Nap 2018

A Fogorvostudományi Kar január 13-án fogadta a fogorvosképzés iránt érdeklődőket - leendő hallgatókat és szüleiket -, akiket Dr. Baráth Zoltán egyetemi docens, Oktatási dékánhelyettes köszöntött.

A nyílt nap programja magába foglalta az SZTE Fogorvostudomány Karának fogorvos képzésének tájékoztatóját és bemutatóját, melyet szintén a Kar oktatási dékánhelyettese, Dr. Baráth Zoltán prezentált a nagy létszámú hallgatóság felé.


Ezt követően a dentálhigiénikus képzést Dr. Vályi Péter adjunktus, a Parodontológiai Tanszék vezetője mutatta be.


A képzésekkel kapcsolatos tájékoztatók után felszólalt a Fogorvostudomány Kar Hallgatói Önkormányzatának tagja, Molnár Áron, aki a hallgatók oktatási körülményeiről, a Kari diákéletről és a Hallgatói Önkormányzat lehetőségeiről és feladatáról tartott előadást a látogatók részére.


A felvételi eljárással kapcsolatban a Kar Tanulmányi Osztályának tanulmányi főeladója, Dr. Engelhardtné Forczeg Judit tájékoztatta a résztvevőket, továbbá teljes körű választ adott az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.


A Szeged Tudományegyetem Eötvös Lóránd Kollégium adta lehetőségekről, a kollégium képviseletében, Nagy Ferenc tartott beszámolót.


SZTE FOK Nyilt Nap 2018.01.13. (fotó: Bobkó Anna)  Galéria - Fotó: Bobkó Anna


Az előadások mindegyikét a látogatók részéről komoly érdeklődés övezte, számos kérdés hangzott el a képzésekkel, a hallgatók oktatási és képzési körülményeivel, valamint a felvételi eljárással kapcsolatban, melyekre előadóink készségesen válaszoltak.


A tájékoztatókat követően a látogatók számára lehetőség nyílt a tanlabor és a rendelők megtekintésére, melyeket Dr. Heltai Nóra és Dr. Simon-Fiala Donát mutatott be, Molnár Áron és Csőke Márton jelenlegi hallgatóink segítségével.


Az SZTE Fogorvostudomány Karának nyílt napja nagy létszámú látogatót vonzott. A programmal kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek, melyek a résztvevők nagyfokú elégedettségéről tanúskodtak.


SZTE FOK Tanulmányi Osztály

Fotó: Bobkó Anna 

Fogorvostudományi Kar 1:16


szegedtv-logo-footer 

Riporter: Krajkó-Németh Marietta
Operatőr: Szabó Zoltán
Vágó: Rajhona Péter