Szakképzés

Szakképzés

A szak-és továbbképzés a következő elérhetőségen érhető el:

Dr. Práger Nándor
+36(62) 342-281

+36(62) 545-298


Bánffi Melinda

+36(62) 342-533


De lehetőség van email küldésére is:
pragernandor@gmail.com vagy
banffi.melinda@stoma.szote.u-szeged.hu e-mail címen.


Jelentkezés költségtérítéses szakorvos képzésre


Akkreditált képzőhelyek listája

 

Szakképzési tematika és feltételek:


Akkreditációs nyomtatványok:

(Pályázati adatlap külső képzőhelyek részére szakképző hellyé minősítéshez)


- Dentoalveoláris Sebészet

- Fogszabályozás

- Parodontológia

- Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan


Akkreditációs pályázati lépések

(segédlet egészségügyi szolgáltatók számára)


Hatályos Jogszabályok


Vizsganaptár és további információkRendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *