A Fogorvostudományi Kar vezetői


Dékán


Dr. habil. Baráth Zoltán PhDProf. Dr. habil. Baráth Zoltán PhD egyetemi tanárHelyettesei


Dr. Stájer Anette PhD egyetemi docens


Dr. habil. Stájer Anette PhD egyetemi docens

Általános Dékánhelyettes, Fogászati és Szájsebészeti Klinika vezetője, Mb. tanszékvezetőMadlena_Melinda_20160603_267x4


Prof. Dr. habil. Madléna Melinda egyetemi tanár, az MTA doktora

Tudományos Dékánhelyettes, Tanszékvezető
Prof. Dr. Radnai Márta


Prof. Dr. habil. Radnai Márta egyetemi tanár

Oktatási Dékáni Tanácsadó