SZTE_FOK_TDK_

Tudományos Diákkör


A TDK, vagy Tudományos Diákkör olyan tanmeneten kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységek összefoglaló neve, amelyek során a hallgatók oktatóikkal együtt végeznek tudományos kutatási tevékenységet. Az eredményeket a hallgatók az évente megrendezett helyi és kétévenkénti Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) adják elő, túlnyomórészt előadás formájában, de írásos pályamunka benyújtására is lehetőség van. Karunkon, az SZTE Fogorvostudományi Karán, évek óta gyakorlat továbbá, hogy a legjobb eredményeket nemzetközi folyóiratokban is közöljük, a közleményben pedig az érintett hallgató társszerzői státuszt kap (ld. a Tudományos közlemények menüpontban.)

 

A TDK sajátosan magyar mozgalom, ilyen szervezett formában hallgatói kutatás (és annak értékelése) a világon másutt nem folyik.

 

A TDK alapját helyi szinten a tudományos műhelyek (egy-egy oktató és kutatócsoportja) és Tudományos Diákköri Tanácsok adják, a tevékenységet országos szinten pedig az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkársága fogja össze. Az érdeklődő az OTDT weblapján a lehetséges kérdések legszélesebb körére nézve részletes információt talál (szabályzatok, formai követelmények, stb.). A TDK-val kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre a Gyakori kérdések menüpontban válaszoltunk, de további kérdésekben a kari TDK-vezetők is készséggel állnak az érdeklődő rendelkezésére.
Dr. Fráter Márk, PhD adjunktus - Kari TDK elnök

E-mail


Dr. Ungvári Krisztina, PhD adjunktus - kari TDK titkár

E-mail
FacebookSZTE-FOK TDK

SZTE ÁOK FOK GYTK ETSZK helyi TDK konferenciái


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

  • február 3. 08:00 - május 16. 00:00
  • *
    május 7. 08:00 - 9. 17:00
    Engedje meg, hogy ezúton hívjuk meg a Magyar Fogorvosok Egyesületének szervezésében már 15 éve hagyományosan megrendezésre kerülő Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban című konferenciánkra, amelyet 2020. május 7-9. között Szegeden rendezünk meg az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban, amelyre már fogadjuk a regisztrációkat a csatolt jelentkezési lapon és honlapunkon (https://www.symposiumszeged.com/hu/regisztracio).
  • május 18. 08:00 - június 27. 08:00