Új pályázati konstrukciók és megnövelt keretösszegek a felfedező kutatások ösztönzéséért

A kutatói életpályához jobban igazodó, új pályázati konstrukciókkal bővülve ismét megnövelt keretösszeggel tette közzé a felfedező kutatásokat ösztönző felhívásokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Beadási határidők:

2017. február 27-től március 21-ig több időpontban

Az új pályázati konstrukciók (FK_17, K_17 és NN_17, ANN_17, SNN_17 kutatási témapályázatok – volt OTKA pályázatok) felhívásai a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján érhetőek el.Az egyes konstrukciók linkjére kattintva a megjelenő honlap jobb oldalán találhatóak a konstrukciók pályázásához tartozó egyes pályázati felhívások, valamint a pályázati útmutató (a megfelelő pályázáshoz mindkettő ismeret szükséges), illetve a szükséges dokumentumokat tartalmazó pályázati csomag.

 

A pályázni szándékozó kollégák az egyes pályázati felhívásokat és a pályázati útmutatót figyelmesen sziveskedjenek elolvasni. A pályázást mérlegelve azt is vegyék figyelembe, hogy a pályázatokban való szerepvállalás beleszámít az FTE-értékbe („kutatóév-egyenérték” vagy „kutatói időráfordítás”: Full Time Equivalent - a pályázati útmutatóban a 4.5 pont), ezért szíveskedjenek mérlegelni a más kutatási projektekben (pl. GINOP) vállalt szerepeket, FTE-értékeket is!


A fenti konstrukciókkal kapcsolatban felmerülő adminisztratív kérdések esetén a központi kapcsolattartási (intézményi adminisztrátori) feladatokat a Pályázati Iroda munkatársa, Karizs Szilvia látja el (e-mail: karizs.szilvia@rekt.szte.hu , tel. 62-54-4843).

 

Az on-line felületen feltöltött költségtervek áttekintését, ellenőrzését a GSZ Pályázatkezelői Iroda munkatársai végzik folyamatosan.


Esetlegesen felmerülő előzetes pénzügyi kérdésekben Regdon Tímeához fordulhatnak (e-mail: aranyne.regdon.timea@gmf.u-szeged.hu, tel. 62-54-4842).


További - esetlegesen felmerülő - előzőek körébe nem sorolható kutatói kérdések esetén Dr. Mátyás Dénes a Minőségfejlesztési és Stratégiai Igazgatóság referense áll rendelkezésükre: matyas.denes@rekt.szte.hu, +36 62 546 598


Sikeres pályázást kívánva

 

Prof. Dr. Kemény Lajos

rektorhelyettes