Tudományos Diákköri Konferencia 2017

Tudományos Diákköri Konferencia 2017

2017. november 16-án megrendezésre került a Szegedi Tudományegyetem Tudományos Diákköri Konferenciájának Fogorvostudományi szekciója. A tudományos megmérettetésen 12 hallgató előadását hallhattuk.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az említett résztvevők között volt 2 külföldi hallgató is, név szerint Luise Paeßens és Melanie Tscharnke, valamint egy hallgató nem is fogorvostan hallgatóként, hanem egyik társkarunk hallgatójaként jelentkezett szekciónkba. Az előadások a fogorvoslás széles palettáját fedték le, a TMI diszfunkciótól kezdve a parodontális kezelés hatásfokán át a restauratív technikák összehasonlításán keresztül egészen a dentális implantátumok integrációjának vizsgálatáig. Kiemelendő, hogy idén az in vitro anyagteszteléseken kívül számos kutatás in vivo vizsgálati eredményekről is beszámolt, mely jól mutatja a már korábban kifejlesztett technikák következő szintre lépését és gyakorlati hasznának tesztelését. A bíráló bizottság idén számos neves kutatóból és/vagy klinikusból állt: Dr. Buzás Krisztina Ph.D. tudományos főmunkatárs volt a bizottság elnöke, akinek a munkáját Prof. Dr. Madléna Melinda tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Stájer Anette Ph.D. egyetemi adjunktus segítette. Az eredményhirdetésre a november 17-ei ünnepélyes díjátadó ülésen került sor, ahol a díjakat Karunk Dékánja, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga adta át. Megosztott harmadik díjban részesült Garai Gréta 5. éves magyar hallgató (témavezetője Dr. Baráth Zoltán Ph.D. tanszékvezető egyetemi docens) és Schindler Regina 4. éves magyar hallgató (témavezetője Dr. Tóth Zsolt Ph.D. tudományos főmunkatárs). Második díjban részesült Szivós Ádám 5. éves magyar hallgató a TTIK-ról (témavezetője Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet egyetemi adjunktus). Első díjban részesült Ónodi Beatrix Dóra (témavezetője Dr. Battancs Emese egyetemi tanársegéd és Dr. Fráter Márk Ph.D. egyetemi adjunktus). A díjakat a Szegedi Fogorvosképzésért Alapítvány és a Richter Gedeon Nyrt. támogatta. Gratulálunk a díjazottaknak és minden résztvevőnek!

Tudományos Diákköri Konferencia 2017 - Díjkiosztó
Tudományos Diákköri Konferencia 2017 - Díjkiosztó