Madrid_2013apr_SZTE_FOK_kezdo

Madridi látogatás


Az ERASMUS oktatói mobilitási program keretében 2013. április 3. és 7. között Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Turzó Kinga meglátogatták a madridi Universidad Europea de Madridot (UEM).


A Fogorvostudományi Kar (FOK) és az UEM 2010-ben kötött ERASMUS bilaterális szerződést, amely a Kar 12 Erasmus kapcsolata közül az egyik legaktívabb. A 2011/2012-es tanév őszi félévében valósult meg az első hallgatói csere. Egy 5. éves hallgató utazott ki Madridba, és mi is fogadtunk egy hallgatót. Ebben a tanévben 3 madridi hallgató töltött egy félévet nálunk, és a FOK-ról is 3 hallgató tanult az UEM-en.


Látogatásunk legfontosabb célja az volt, hogy közelebbről megismerjük az UEM-en folyó fogorvosképzést, mivel a hallgatói visszajelzések alapján egyértelművé váltak a két intézet képzési programjai közötti különbségek. Fontos volt egyeztetnünk a nemzetközi program igazgatójával, Úrsula Jaén Pérezzel, és a fogorvosi képzési program vezetőjével, Fernando Fernándezzel. Megbeszéléseink során sikerült megtárgyalni a felmerülő különbségeket, és megállapítottuk, hogy megfelelő nyitottsággal és flexibilitással a továbbiakban is tudjuk biztosítani a hallgatói mobilitások tartalmas megvalósulását. Eddigi hallgatóink képzettségéről nagyon kedvezően nyilatkoztak, de kiemelték, hogy a spanyol nyelv ismerete elengedhetetlen. Mi arra kértük őket, hogy a spanyol hallgatók kiválasztásánál ne csak a tanulmányi eredményeiket vegyék figyelembe, hanem az angol nyelv ismeretét is, hiszen nálunk a képzés angol nyelven folyik.


Az UEM az SZTE-hez képest fiatal egyetem (1995-ben alapították), de Spanyolország kiemelt oktatási intézményei (Laureate International Universities) között van, így olyan lehetőségeket biztosít hallgatói számára, amely szakmai életükben meghatározó lesz.


Madrid_2013._apr._-_SZTE_FOK_galeria_1Ottlétünk első napján meglátogattuk a posztgraduális képzésükhöz tartozó klinikát, és részt vehettünk a fiatal fogorvosok esetismertetéseinek bemutatásán. Délután előadást tartottunk a mesterképzésben résztvevő hallgatóknak az implantológia területéről, és bemutattuk Karunkat is. Prof. Dr. Jaime Jiménez programigazgatóval és Prof. Dr. Xavier Rodriguezzel további kooperációs lehetőségeket tártunk fel.


A második napon Prof. Dr. Beatriz Calvo de Mora igazgató asszony bemutatta az alapképzéshez tartozó klinikát, amely során megismerkedhettünk az ottani oktatási rendszerrel és infrastruktúrával.


Madrid_2013._apr._-_SZTE_FOK_galeria_2Meglátogattuk az UEM fő kampuszát is, ahol bejártuk az elméleti és gyakorlati termeket (fantomlabor stb.). Tapasztalhattuk, hogy a hallgatók nagyon jó körülmények között dolgozhatnak, és az UEM fogorvosképzése messzemenően eleget tesz az európai követelményeknek.


Az UEM munkatársai nagyon pozitív fogadókészséget mutattak hallgatóink és oktatóink iránt, ezért tovább szeretnénk erősíteni a velük való együttműködést.

Köszönetet szeretnénk mondani az SZTE Nemzetközi Mobilitási Irodának és az ERASMUS -nak a kiutazásunkban nyújtott segítségért és támogatásért.


Hálásak vagyunk az UEM Nemzetközi iroda vezetőjének, Úrsula Jaén Peréznek, aki mindenben segített, és nagyon eredményes, tartalmas ottlétet biztosított. Reméljük, nemsokára viszonozni tudjuk kedvességüket, és vendégül fogjuk látni őket Szegeden!


Dr. Turzó Kinga