Felvi_kep

Felvételi 2024

Válassz a következő menüpontok közül:

Kedves Felvételiző!

 

Köszönjük, hogy jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának fogorvosképzésére. Maximálisan 50 intézményi pont szerezhető, ha részt vesz a Kar által szervezett felvételi vizsgán. A felvételi vizsga egy biológia szóbeli vizsgából és egy manuális készségvizsgálati tesztből áll. A szóbeli vizsgára maximálisan 30 pont, a manuális készségvizsgálati tesztre maximális 20 pont kapható.

 

A felvételi vizsgára jelentkezni ITT lehetséges


Jelentkezési határidő: 2024. április 15.

Vizsgáztatás: 2024. június 20.-28.Jelentkezz az SZTE Fogorvostudományi Karára és az intézményi pontból max. 50 pontot tudsz megszerezni ha részt veszel a felvételi vizsgán.


2024 Felvételi tájékoztató


Jelentkezés módja a felvételi vizsgára: A felvételi jelentkezést követően a jelentkezők tájékoztató levelet kapnak, melyben leírás szerepel a felvételi vizsgára a történő regisztrációról. A regisztráció lezárását követően értesítést fognak kapni a felvételi vizsga pontos időpontjáról és helyszínéről.


Intézményi pont érvényesítésének módja: Azok a felvételizők, akik az SZTE FOK felvételi vizsgáján részt vettek és ott intézményi pontot szereztek az intézményi pont érvényesítéséhez a vizsgán kiadott vizsga értékelő lap másolatát fel kell töltsék az e-felvételi rendszerébe.

 

Részletes leírás a felvételi vizsgáról:

A 2024. évi felvételi vizsga összetétele:

 

1) Szóbeli vizsga biológia tantárgyból

2) Manuális készséget felmérő gyakorlati feladat

 

1. Szóbeli vizsga menete:

 

A jelentkező a szóbeli vizsgát két tagú bizottság előtt teszi le.

A szóbeli vizsga két 24-24 tételből álló, a középiskolai biológia tananyagra épülő tételsor alapján történik. A felvételizőnek 10-10 perc áll rendelkezésre a két tételsorból kihúzott tétel azonnali kifejtésére. Mindkét tétel kifejtéséért maximálisan 15-15 pont adható.

 

A tételek


1. Az élő szervezetek kémiája, legfontosabb elemek. Kémiai kötések, kémiai kölcsönhatások. A víz tulajdonságai. Pufferoldatok, pH.

2. Az élet eredete. Kémiai evolúció, polimerizáció. Biokatalízis. A sejtek, mint az élet alapvető egységei.

3. A biológiai membrán felépítése és funkciói. Specializált membránok. Diffúzió a membránokon keresztül. Ozmózis.

4. Passzív transzport a sejtmembránokon keresztül.

5. Aktív transzport a sejtmembránokon keresztül.

6. A prokarióta sejtek jellemzői. A bakteriális sejtek szerkezete. Baktériumok által okozott megbetegedések.

7. A génexpresszió szabályozása prokariótákban. A laktóz (lac) operon.

8. Vírusok. RNS és DNS vírusok. A lizogén és lítikus ciklus. Virális megbetegedések.

9. Az eukarióta sejtek jellemzői. A sejtek kompartmentalizációja és sejtszervecskék.

10. A mitokondriumok felépítése és funkciói. Oxidatív foszforiláció. Az elektrontranszport lánc. Az ATP szintézis kemiozmotikus mechanizmusa.

11. A sejtmag. Az endoplazmatikus retikulum és a Golgi komplexum.

12. A nukleinsavak szerkezete és funkciói. Purin- és pirimidin-nukleotidok. RNS és DNS molekulák. A kettős spirál felépítése.

13. A DNS-replikáció mechanizmusa. Szemikonzervatív replikáció. A replikációs komplexum. DNS polimerázok. DNS-hibajavító mechanizmusok.

14. A transzkripció. Transzkripció fázisai: iniciáció, elongáció, termináció. RNS polimeráz. Messenger RNS-ek. A genetikai kód.

15. A transzláció. A riboszómák szerkezete. Poliszómák. Az RNS átvitele. Transzláció fázisai: iniciáció, elongáció, termináció. Signálszekvenciák és intracelluláris fehérjék funkciói. Fehérjék poszttranszlációs módosításai.

16. Gének és allélek. A mendeli öröklési törvények. A szegregáció törvénye. A független választék törvénye. Nem mendeli öröklődés.

17. Szomatikus és csíravonal mutációk. Pontmutációk és kromoszómamutációk. Néma, nonszensz és missense mutációk. Frameshift mutációk. Emberi kromoszóma-rendellenességek.

18. A sejtciklus. Interfázis, S fázis, M fázis. Ciklinek. Sejtciklus ellenőrző pontok. Növekedési faktorok.

19. A citoszkeleton. Aktin filamentumok. Intermedier filamentumok. Mikrotubulusok. Ciliumok és flagellák.

20. Mitotikus és meiotikus sejtosztódás. A kromatin szerkezete. Kromoszómák és kromatidák. Mitotikus orsó. Citokinézis.

21. A fehérjék szerkezete és funkciói. A peptid kötés. A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. Az enzimaktivitás szabályozása.

22. A szénhidrátok szerkezete és funkciói. Monoszacharidok, diszacharidok, poliszacharidok. Szénhidrátok származékai, kémiailag módosított szénhidrátok.

23. Glükóz oxidáció. Aerob és anaerob energiaanyagcsere. Citrátkör.

24. A lipidek szerkezete és funkciói. Trigliceridek, foszfolipidek, szteroidok, karotinoidok, olajok, viaszok. Vízoldékony és zsíroldékony vitaminok.

 

B tételek


1. A sejtes válaszok a szignálokra. Sejtfelszíni és citoplazmatikus/nukleáris receptorok. Sejt-sejt jelátvitel. G fehérjék. Effektor fehérjék. Második hírvivők. Protein kináz kaszkádok.

2. A celluláris immunválasz. T-sejtek és T-sejt-receptorok. Fő hisztokompatibilitási komplexum (MHC).

3. A humorális immunválasz. B-sejtek, plazmasejtek. Immunglobulinok. Aktív és passzív immunizálás.

4. Főbb szövettípusok: hámszövet, izomszövet, kötőszövet, idegszövet.

5. Az izomösszehúzódás mechanizmusa. A harántcsíkolt izom szerkezete. Az izomösszehúzódás mechanizmusa. A kalcium szerepe az izomösszehúzódásban. Szív- és simaizom.

6. Az emlős szívének felépítése és működése. A szívciklus. Akciós potenciálok generálása és vezetése.

7 Az emberi keringési rendszer. A szív szerkezete. Artériák, vénák és kapillárisok. A vérnyomás szabályozása hormonális és neuronális mechanizmusokkal. A vér sejtes elemei. Véralvadás és szabályozása.

8. Az emberi endokrin mirigyek és hormonjaik. Szabályozási és visszacsatolási mechanizmusok. Az emberi exokrin mirigyek.

9. Hormonok és hatásuk. A hipotalamusz és a felszabadító (releasing) hormonok. Az agyalapi mirigy és hormonjai.

10. Az emberi reproduktív rendszer. Férfi nemi szervek. Férfi nemi hormonok.

11. A női reproduktív rendszer. Női nemi szervek. A petefészek ciklusa. A méh ciklusa. Női nemi hormonok. Terhesség és szülés.

12. Az emberi vese felépítése és működése. A nefron. Filtráció és reabszorpció. A veseműködés szabályozása.

13. Gázcsere folyamata emberben. A légutak anatómiája. Oxigén és szén-dioxid szállítás. Hemoglobin és mioglobin. A légzés szabályozása.

14. Az idegszövet. Idegsejtek és gliasejtek. Neuronális jelek generálása és vezetése. Nyugalmi és akciós potenciál.

15. Az emlősök idegrendszere. Központi és perifériás idegrendszer. Az agy főbb részei.

16. A vegetatív idegrendszer. Szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer.

17. A gerincvelő szerkezete és funkciói. A gerincvelő reflex.

18. Magasabb agyi funkciók. Tanulás és memória. A kéreg nyelvi területei. Öntudat.

19. Az érző idegrendszer általános jellemzői. Az emberi retina felépítése és funkciói.

20. Az emberi halló- és vesztibuláris rendszer. A Corti szerv.

21. Kémiai ingerek észlelése: ízlelés és szaglás. A szájüreg anatómiája, fogak, nyálmirigyek.

22. Az emberi emésztőrendszer anatómiája. Emésztőenzimek. Abszorpció. Az emésztés hormonális szabályozása. A táplálékfelvétel szabályozása. Obezitás.

23. A vércukorszint hormonális szabályozása.

24. A stressz hormonális szabályozása.

 

2. A manuális készséget felmérő gyakorlati feladat menete:

 

A tesz célja az egy- és kétkezes feladat alapján a felvételire jelentkező kézügyességének felmérése.

A felmérés a Purdue Pegboard teszthez alkalmazott eszköz segítségével történik.

 
A tábla két párhuzamos sorból áll, melyben 25-25 lyuk található. A kis pálcikák a tábla tetején lévő szélső jobb és bal oldali mélyedésekben vannak elhelyezve.

 

A feladat az, hogy a jelentkező a lehető legtöbb pálcikát helyezze a lyukakba, először az előnyben részesített kezével, majd a másik kezével, végül mindkét kézzel egyszerre. Mindegyik feladatra 30-30 másodperc áll rendelkezésre.


Jobb kezes jelentkezők előbb a jobb, majd a bal kezükkel helyezik a pálcikákat a lyukakba, a bal kezesek a bal kezükkel kezdenek.


A felvételiző lyukak kihagyása nélkül a pálcikák behelyezését a tábla felső részén kell, hogy elkezdje, lefelé haladva. Jobb kézzel a jobb oldali sor elejéről, bal kézzel a bal oldali sor elejéről kell kezdenie, ezután mindkét kezét együtt használva mindkét sort kell kitöltenie a pálcikákkal fentről lefele.

 

Az ügyességi teszt elvégzése előtt a jelenlévő oktató/fogorvos/adminisztrátor/ bemutatja a tábla használatát és a jelentkező mindkét kezével tesz egy próbát. A felmérés ezután kezdődik, amikor a jelentkező megértette a feladatot és ezt jelzi is.


A jelentkező kényelmesen ül az asztalra helyezett tábla előtt. A jobb és bal szélső mélyedésben 25-25 pálcika van. A jelentkező egyszerre csak egy pálcikát vehet ki a mélyedésből és csak egy kezét használhatja, a jobb és a bal kezes feladatnál, majd mindkét kezét az utolsó feladat elvégzésekor. A pálcikákat teljesen be kell helyezni a lyukakba. Az egykezes feladatnál a másik kézzel nem szabad hozzáérni a pálcikákhoz.


Az időt időmérő eszközzel méri a felügyelő személy. Az időmérő eszköz kezdetkor és 30 másodperc után hanggal jelzi az idő lejártát. Ekkor a feladat végzését azonnal abba kell hagyni, ellenkező esetben a feladat nem lesz értékelve. A felügyelő minden feladat után megszámolja, hogy összesen hány pálcika került a lyukakba, és ezt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.

Az eredmények adminisztrációja a következőképp történik:

A 3 feladat során elhelyezett pálcikák számát összeadjuk.

 

1. Jobb kézzel berakott (30 másodperc) pálcikák száma

2. Bal kézzel berakott (30 másodperc) pálcikák száma

3. Mindkét kézzel berakott (30 másodperc) pálcikák száma

 

A feladatra adható intézményi plusz pont megállapítása sávosan történik az alábbiak szerint:

 

Berakott pálcikák száma

Pont

0-19

0

20-39

5

40-59

10

60-79

15

80-100

20

 

A feladatot a jelentkezők otthon is gyakorolhatják a „Mesterlogika” nevű logikai társasjáték segítségével.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *