Dr. habil. Baráth Zoltán Lajos PhD (Fotó: Török János)

Dékáni köszöntő

Szeretettel köszöntöm az SZTE Fogorvostudományi Kar honlapján, ahol friss információkat találhat fogorvosi és dentálhigénikus képzéseinkről, oktatóinkról, szakembereinkről és karunk lehetőségeiről.

Intézetünk a magyarországi fogorvosképző műhelyek egyik legrégebbike, mely 2007-ben alakult önálló karrá és vált a szegedi egyetem legdinamikusabban fejlődő egységévé. Hallgatói létszámunk évről évre növekszik köszönhetően a magas színvonalú, gyakorlatorientált oktatásnak és kiváló oktatói gárdánknak. Képzésünk központjában a gyakorlati tudás, készségek és képességek kialakítása áll, hogy minden végzett hallgatónk jártas legyen a diagnosztikai és terápiás eljárásokban, hiszen a fogorvosi végzettséggel önálló fogorvosdoktori működési jog jár együtt. Képzésünket folyamatosan fejlesztjük az orvostudomány és orvostechnológia fejlődésével összhangban. A magyarországi fogorvos képzőhelyek között elsőként vezettük be 2013-ban a fogorvosképzés specifikumait figyelembe vevő, átfogó, EU konform kurrikulumunkat. Jelenleg a digitális fogászat eszköz és elméleti hátterének megerősítésén dolgozunk, hogy ezen a területen is erősek legyünk. Kiemelkedő tehetséggondozó programunk, melynek révén folyamatosan fokozódó mértékű és egyre eredményesebb hallgatóink tudományos diákköri tevékenysége, valamint végzett hallgatóink karunkon zajló PhD képzése.

Kiemelkedő fókuszban van az országban karunkon egyedülállóként működő dentálhigiénikus képzés erősítése, ösztönzése, hiszen a népbetegségnek számító fogágybetegségek megelőzésben és kezelésében áttörő megoldásnak számít a dentálhigénikus ellátás, mely jelenleg hiányszakmának számít.

Kimagasló képzésünk tudományos hátterét adó kari kutatói teljesítményünk is, s a klinikai kutatásokra a közeljövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Ehhez elengedhetetlenek hazai és nemzetközi interdiszciplináris kooperációink.

Karunk a gyógyító munkában is kulcsfontosságú, hiszen a dél-alföldi régió fogászati ellátását bonyolítja, évente több mint 100.000 beteg legmagasabb szintű ellátásával. Gyógyító és kutató tevékenységünk valamint innovációs törekvéseink középpontjában mindig a beteg és magas szintű szakmaiság áll.

Remélem, hogy weboldalunkon megtalál minden információt amit keres, és az is egyértelművé válik, hogy miért kiemelkedő az SZTE Fogorvostudományi Kar a fogászati és dentálhigiénikus oktatásban, kutatásban és gyógyító munkában is.

Prof. Dr. Baráth Zoltán Lajos
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *