dentalhigienikus

Dentálhigiénikus képzés


Új BSc szintű képzés a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar és a Fogorvostudományi Kar együttműködésében: Dentálhigiénikus szakirány (Egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon)


A WHO definíciója szerint: „Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya”, magába foglalja a biológiai, lelki, mentális, emocionális és szociális egészséget. Ennek az állapotnak a megvalósulásához a száj és a fej-nyak tájék egészsége elengedhetetlen része, amely nem kizárólag a fiziológiai működés szempontjából, hanem az egészséges énkép, a mindennapi szociális kapcsolatok miatt is fontos. A száj egészségének a fenntartása ma már csapatmunkát kíván, ahol a hatékony ellátás megvalósításában sok szakembernek van szerepe: fogorvosok és szakorvosok, fogászati asszisztensek, DENTÁLHIGIÉNIKUSOK, praxismenedzserek, fogtechnikusok, recepciósok összehangolt munkája szükséges a színvonalas megelőző és gyógyító tevékenység elvégzéséhez.


Számos olyan, korábban fogorvosok által végzett tevékenység van, amelyet kellően motivált és képzett DENTÁLHIGIÉNIKUSOK végeznek a fejlett egészségkultúrával rendelkező országokban. A gyermekfogászati megelőző ellátások, egészségnevelés, professzionális szájhigiénés kezelés, implantátumokkal rendelkező páciensek, fogágybetegek rendszeres, fenntartó kezelése, fogszabályozó beavatkozások előkészítő lépései, döntő többségében az említett szakemberek feladata. Magyarországon még megoldatlan sok, speciális kezelési igényű páciens orális egészségének biztosítása. A testi vagy szellemi fogyatékkal élő emberek, idősek, speciális gondozási intézetekben élő, krónikus ápolási osztályon, esetleg hosszú ideig aktív betegellátást nyújtó intézményekben fekvő betegek nem tudnak a fogorvosi rendelőbe eljutni, illetve egyedül képtelenek megfelelő egyéni szájhigiénés tevékenység végzésére: helyben kell számukra megfelelő ellátást biztosítani, amelyet a fogorvosok kapacitás hiányában nem vagy elégtelenül végeznek, ezért a legnagyobb részben DENTÁLHIGIÉNIKUSOK nyújthatnak megfelelő megoldást.


Ahhoz, hogy önállóan, magas szakmai színvonalon végezhessék a DENTÁLHIGIÉNIKUS szakemberek a munkájukat, a szájüreg és a fej-nyak tájék speciális vonatkozásait alaposan meg kell ismerniük, csakúgy, mint azokat az összefüggéseket, amelyek az orális és általános egészségi állapot között fennállnak.


Az egészséges működés megismeréséhez a FEJ-NYAK TÁJÉK, FOGAZAT teljes biológiai összefüggéseit el kell sajátítaniuk (FOGÁSZATI ÉS DENTÁLIS ANATÓMIA). Megismerkednek az egészséges száj mikroflórájával és annak eltéréseivel (ORÁLIS MIKROBIOLÓGIA). A fogorvosi rendelő működését, a dentálhigiénikusok által használt berendezések, műszerek használatát, valamint alapvető vizsgáló és terápiás módszereket nem élő emberen, hanem fantomlaboratóriumban gyakorolják be: DENTÁLHIGIÉNIKUSI PROPEDEUTIKA tantárgy előadásain és gyakorlatain szerzik meg ismereteiket.Az egészségügyben fontos a kórházi fertőzések megelőzése, amelynek speciális, a fogorvosi rendelőre vonatkozó előírásai és eljárásai is vannak, ezeket oktatjuk az INFEKCIÓKONTROLL A FOGÁSZATBAN tantárgy keretében. A szájüreg és fej-nyak tájék legfontosabb népegészségügyi vonatkozásaival (előfordulás, okok, rizikótényezők) illetve azok megelőzésének lehetőségeivel foglalkozik a PREVENTÍV FOGÁSZAT. Fontos, hogy fájdalommentes kezelésben részesítsük a pácienseket, ezért a fogászati érzéstelenítést el kell sajátítani. Ez a tevékenység azzal jár, hogy gyógyszert juttatunk a szövetek közé, amelynek mellékhatásai lehetnek, és a páciens általános egészségi állapota, a fogorvosi kezeléstől való félelem, stressz miatt is kialakulhatnak váratlan rosszullétek, amelyet el kell tudnia a DENTÁLHIGIÉNIKUSNAK is hárítania, ezért tanítjuk a Fogászati érzéstelenítés és oxyológia nevű tantárgyat. A fogászati vizsgálatok fontos részei a különböző képalkotó eljárások, ezért hallgatóinkat megismertetjük a FOGÁSZATI RADIOLÓGIA tudnivalóival.


A fenti tantárgyak sikeres elsajátítását követően következnek a fogászat részterületei, ahol a legfontosabb betegségek, azok megelőzése és ellátásuk módjainak elméleti alapjainak megtanulása mellett, a DENTÁLHIGIÉNIKUSOK által végzett beavatkozások gyakorlati feladatait, pácienseken is el fogják végezni. A fent említett részterületek: Fogpótlástan és odontotechnológia, Fogszabályozás, Gyermekfogászat, Megtartó fogászat, Orális medicina (arc- és a szájnyálkahártya eltérései), Szájsebészet, Parodontológia (fogágybetegségek és fogászati implantológia).


Ahogy az ember, úgy a fej-nyak tájék és a szájüreg is egységet alkot: a betegségeket és eltéréseket nem lehet külön diszciplínánként vizsgálni és kezelni. Ahhoz, hogy az egész EMBERT tudják DENTÁLHIGIÉNIKUS kollégáink ellátni, szükség van a tanult ismeretek összefüggéseinek megértésére és alkalmazására INTEGRÁLT GYAKORLATON, kiváló szakemberek felügyelete mellett összehangoltan gyakorolni azokat a tevékenységeket, amelyet diplomát kapott szakembereink pályafutásuk során végezni fognak. A rendelőben és főleg azon kívül nem csak testileg és szellemileg egészséges páciensek ellátása vár DENTÁLHIGIÉNIKUS kollégáinkra, ezért meg kell ismerkedniük a GERODONTOLÓGIA (idős páciensek ellátásának speciális vonatkozásai) ÉS SPECIÁLIS KEZELÉSI IGÉNYŰ PÁCIENSEK ELLÁTÁSA során felmerülő részkérdésekkel, megoldandó problémákkal.


A jól működő egészségügyi rendszerekben, a fogorvosi praxis működtetésében a DENTÁLHIGIÉNIKUSOK is részt vesznek, sőt vezető pozícióban is dolgozhatnak: ezért a PRAXISMENEDZSMENT tantárgy keretében felvértezzük hallgatóinkat az egészségügyi rendszerek működésével, működtetésével kapcsolatos ismeretekkel.


A fentiek sikeres teljesítésével, szakdolgozat elkészítése és megvédése valamint eredményes záróvizsgát követően a DENTÁLHIGIÉNIKUSOK alkalmasak lesznek arra, hogy az ellátórendszer fontos tagjaként, önállóan és fájdalommentesen végezzék a következőket:


  • Sztomato-onkológiai szűrés
  • Szájhigiénés(!) kezelési terv
  • Nem-sebészi parodontális terápia
  • Fogszabályzó kezelések előkészítése
  • Fluoridálás, barázdazárás
  • Sebkezelés, varratszedés
  • Ideiglenes pótlás készítésében segítség, rögzített fogpótlások, ellenőrzést követő ideiglenes szájbehelyezése


ETSZK elérhetőségek a képzéssel kapcsolatos kérdésekben:

6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

Tel.: 62/341-825 illetve 62/546-405

e-mail: tanosz@etszk.u-szeged.hu
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *