Szabályzatoá

A Fogorvostudományi Kar szabályzatai

Kari Tanács szabályzatai


Kari Tanulmányi Ügyrendek és mellékletek


Szakdolgozat formai és tartalmi követelményei


Oktatói munka hallgatói véleményezése


Adatvédelmi szabályzat


TDK szabályzatok


Demonstrátori tevékenység szabályzata


Hallgatói mobilitás szabályzata


Munkavédelem