Fogorvosképzés

Fogorvosképzés


A képzésről


A szegedi fogorvosképzés nappali tagozaton, osztatlan mesterképzés formájában valósul meg, melynek időtartama 5 év. Büszkék vagyunk arra, hogy Karunkon a 2013/2014-es tanévtől új, EU konform fogorvos képzési program került bevezetésre, melynek alapjául a „Profile and Competences for the European Dentist” című szakmai anyag szolgált. Ez az új képzési program kiemelt hangsúlyt fektet a kifejezetten fogorvos képzésre szabott tantárgyak bevezetésére, oktatására, lehetőséget nyújt a tartalmi specializációra, melynek köszönhetően a legmodernebb Európai Uniós követelmények is megfelelő kompetenciák kialakítására nyílik lehetőség az SZTE Fogorvostudományi Karán.


Az első két év elméleti modul, ahol a hallgatók megismerkednek az alapozó tárgyakkal, úgy, mint az anatómia, biokémia, biológia, fizika, élettan, stb. Hallgatóink fogászati alapozó kurzusokon is részt vesznek (bevezetés a fogorvoslásba, fogászati eszköztan, fogászati anyagtan és technológia, dentális anatómia, konzerváló fogászati és fogpótlástani propedeutika). A harmadik év két szemesztere ad teret a preklinikai modulnak. A kórélettan és patológia tárgyak mellett szájsebészeti és parodontológiai propedeutika tárgyak is a fogászati képzés alapjául szolgálják. A gyakorlatok egy része készségfejlesztő és természetesen manuális oktatásból áll, így például a tanlaborban úgynevezett fantomfejeken lehet begyakorolni a későbbiekben szükséges fogásokat, testhelyzetet, a műszerek használatát és az anyagokkal való bánásmódot. Elengedhetetlenül szükséges ugyanis, hogy amikor az első beteg belép a rendelő ajtaján, a hallgató már mind elméletben, mind gyakorlatban, tisztában legyen a szükséges teendőkkel, lehetséges lépésekkel.


Szakmai gyakorlatok


Bár már az első évet is nyári szakmai gyakorlat követ, mely az általános ápolástan jegyében telik el. A harmad évet követő nyári gyakorlat folyamán találkoznak azokkal a betegekkel, akiket már saját maguknak kell kezelniük. Legelőször a szájsebészet témakörrel foglalkoznak, majd a következő év nyarán már tömések, pótlások készítése is része a tematikának. A negyedik-ötödik évben, a klinikai modul során a hallgatók, a nyári gyakorlatok alkalmával elkezdett betegkezelést gyakorolhatják és fejleszthetik a szakma által megkívánt színvonalra. A klinikai gyakorlatok alatt a hallgatók folyamatos szakmai felügyelet mellett egyre önállóbb munkát végeznek, fejleszthetik készségeiket, gyarapíthatják tudásukat és tapasztalatukat.


A diploma


Büszkék vagyunk arra, hogy a szegedi fogorvosi iskola évtizedek óta kiemelkedő szaktudású végzős hallgatóiról ismert, mind Magyarországon, mind Európa szerte. Az itt szerzett diplomával és tudással hallgatóink akár a diplomaosztót követő napon munkába állhatnak az Európai Unió bármely országában, de szerencsére hazánkban is megtalálják anyagi és egzisztenciális boldogulásukat. A diploma megszerzése után természetesen lehetőség van a további szakosodásra is, Parodontológiai, Fogszabályozási, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, Gyermekfogászati és Szájsebészeti szakirányba. A fogorvosi diploma manapság is mind az állami szektorban, mind a magánszektorban dolgozók részére egy magas színvonalú, jó megélhetést biztosító végzettség.

 
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *