FOK

Miért érdemes az SZTE FOK-ot választanod?

· 10 féléves osztatlan mesterképzés

· nappali munkarend

· államilag támogatott és önköltséges képzési forma

· kreditrendszerben történő képzés

· kislétszámú csoportos oktatásnak köszönhetően közvetlen oktató-hallgató kapcsolat

· Képzés 60%-a gyakorlat megszerzésére összpontosít

· diploma megszerzése után szakosodási lehetőség (parodontológia, fogszabályozás, fogpótlás tan, endodoncia, gyermekfogászat és dentoalveoláris sebészet szakirányba

· a megszerzett fogorvosdoktori diplomát minden Európai Uniós országban és azon kívül is több országban elfogadják

· ERASMUS+ mobilitási projekt keretében külföldi tapasztalatszerzésre, egy-egy külföldi gyakorlat vagy kurzus teljesítésére kínál lehetőséget a Kar 10 külföldi egyetemmel kötött együttműködése

 

I-II év elméleti/alapozó modul
A hallgatók megismerkednek alapozó tantárgyakkal, fogorvosi alapozó kurzusokon és tanlaboratóriumi gyakorlatokon vesznek részt

III-preklinikai modul
A hallgatókat általános orvosi műveltséghez szükséges tárgyak, illetve specifikus fogorvostani tárgyak készítik fel a betegkezelésre.

IV-V-klinikai modul
A hallgatók a betegkezelést gyakorolják.


A képzésben részt vevő hallgatók a tanéveket a nyári szakmai gyakorlattal zárják.
Dékáni tájékoztató

Fogorvos osztatlan szak szakleírása

Felvi.hu szakleírás

Fogorvosképzésről bővebben

Képzés, szakmai gyakorlat, diplomaDentálhigiénikus képzés a SZTE ETSZK és FOK együttműködésében

Dentálhigiénikus képzés leírásaRendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *