XXXIII. OTDK 2017 Pécs (fotó: SZTE ÁOK)

XXXIII. OTDK = teljes siker

Kiváló eredmények az OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában. Gratulálunk!

Sikeresen szerepeltek karunk hallgatói a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekció Fogorvostudományi tagozatában, mely 2017. április 18-21. közt Pécsett került megrendezésre.


Az első díjak egyikét Sáry Tekla nyerte a "Gyökérkezelt premoláris fogak helyreállítása és megerősítése különböző csapozási technikákkal" című előadásával. (Témavezetői: Dr. Fráter Márk és Dr. Forster András)


Sáry Tekla (fotó: aok.pet.hu)

Sáry Tekla (fotó: aok.pte.hu)


Dakó Alpár MFE szponzori díjat kapott a "Szubgingiválisplakkperiodontopatogén flórájának vizsgálata PCR eljárással, a rögzített készülékkel végzett fogszabályozó kezelés korai szakaszában" című előadásával. (Témavezetői: Dr. Lőrinczi Lilla és Dr. Mártha Ildikó Krisztina)


Minden résztvevőnek és az őket felkészítő témavezetőknek köszönjük az értékes munkáját. A díjazottaknak gratulálunk!


Köszönjük a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Egészségtudományi és Gyógyszerésztudományi Karának a nagyon színvonalas, jó hangulatú konferencia megszervezését.


Külön köszönet a az MFE vezetőségnek és Nagy Katalin Elnök Asszonynak a támogatói különdíjakért.


A díjazottak névsora


otdk_orvosiRendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *