Végetért az Orvos- és Egészségtudományi Szekció helyi TDK Konferenciája - 2013

Szombaton délben eredményt hirdettek a Dóm téri Nagy Oktatási Épületben.

TDK_2013_SZTE_FOK


Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi, Gyógyszerésztudományi, továbbá az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar hallgatóinak meghirdetett Tudományos Diákköri Konferenciát február 12-16 között rendezték meg.


A verseny eredményét szombaton délben tudhadták meg a résztvevő fiatalok.


vtv_szeged_logo

videó

Az országos konferencián, amely 2013. április 2-5 között Szegeden kerül megrendezésre a legjobbak mérhetik össze tudásukat az ország többi egyetemén tanuló legsikeresebb diáktársukkal.


A Fogorvostudományi Szekció helyezettjei


I. díj: Makra Dániel FOK V. évf.

Fogászati implantátumok felületmódosítása TiO2 – Ag nanohibrid kompozittal.

Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék

Témavezető: Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga egyetemi docens

 

II. díj: Varga Csaba FOK III. évf.

Ajak- és szájpadhasadékos gyermekek szkeletális érettségének vizsgálata az osteoplastica időpontjában.

Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék

Témavezetők: Dr. Segatto Emil egyetemi docens, Dr. Pinke Ildikó egyetemi adjunktus


III. díj: Bodnár Dóra ÁOK V. évf. Nyíri Sándor, ÁOK V. évf., Zahavit Ifargan V. évf.,

A krónikus biszfoszfonát-kezelés által okozott állcsont-necrosis potenciális mikrokeringési okának vizsgálata patkányokon.

ÁOK, Sebészeti Műtéttani Intézet, Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

Témavezetők: Prof. Dr. Piffkó József egyetemi tanár, Dr. Szabó Andrea egyetemi docens, Janovszky Ágnes Ph.D. hallgatóFOK HÖK díja:

 

Keresztúri Márk IV. évf.

Nagy méretű moláris kavitások adhezív rétegzési stratégiáinak in vitro mechanikai értékelése.

FOK, Konzerváló és Esztétikai FogászatiTanszék

Témavezető: Dr. Forster András, egyetemi adjunktus

 

 Szegedi Fogorvképzésért Alapítvány díjai:

 

Ádám András TTIK MSc II. évf.

Új módszerek bevezetése a parodontitist okozó baktériumok etiológiai szerepének tisztázására.

ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet

Témavezető: Dr. Urbán Edit egyetemi docens

 

Halvax Dorottya FOK V. évf.

Konzervatív terápia eredményessége a redukció nélküli discus diszlokációval rendelkező betegek körében.

FOK Fogpótlástani Tanszék

Témavezető: Dr. Baráth Zoltán egyetemi docens

 

Special Prize:

Avi Ehrenreich 5th year dental medicine student

Tooth loss in the posterior region and signs of temporomandibular junction dysfunction.

Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics

Consultant: Dr. Márta Radnai Associate Professor


Kristina Vicko, Faculty of Medicine, 4th year

Dietary habits and dental erosion

University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Dentistry, Serbia
SZTE TDK Fogorvostudományi Szekció 2013.02.13.

fényképekRendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *