A Szájsebészeti Tanszék kutatásai


Szájüregi daganatok korai diagnosztikai lehetőségeinek vizsgálata
(Prof. Dr. Nagy Katalin)


Fej-nyak tájéki daganatoperáció utáni hagyományos és implantációs protetikai rehabilitáció hatása az életminőségre
(Prof. Dr. Nagy Katalin)


A terápiás célú besugárzás és a kemotherápia hatása a szájnyálkahártya állapotára és baktérium flórájára daganatos betegek esetében
(Prof. Dr. Nagy Katalin)


A fogpulpa kapszaicin-szenzitív peptiderg beidegzése
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Prof. Dr. Jancsó Gábor)


A fogágybetegség hatása belgyógyászati kórképekre
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Prof. Dr. Forster Tamás)


A psoriasis és a fogágybetegség közötti összefüggés vizsgálata
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Prof. Dr. Kemény Lajos)


Dentális betegségek interdiszciplináris vonatkozásai. Szájüregi elváltozások határterületei (belgyógyászati, genetikai, szülészeti és más klinikai tudományokat is érintő) kórképekben. Szisztémás betegségek szájüregi vonatkozásai
(Prof. Dr. Nagy Katalin)


Fogászati ellátások adataiból képzett indikátorok és azok használata a szolgáltatások minőségének értékelésében
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Pinke Ildikó)


Orális egészségi állapot vizsgálata hemodializált betegeknél
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Pinke Ildikó)


Stomatoonkológiai betegségek epidemiológiája, thermális (cryo + lézer) sebészeti kezelésének összehasonlító klinikai és immunológiai vizsgálata
(Prof. Dr. Sonkodi István)


Precancerosus szájnyálkahártya elváltozások immunhisztokémiai és molekuláris genetikai vizsgálata
(Prof. Dr. Sonkodi István)

 

A nők szerepe a fogászatban, a női fogorvosok helyzete
Role of women in Dentistry
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Extraorális implantátumok összehasonlítása (irodalmi áttekintés)
Comparison of different extra-oral implant-systems (literature review)
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Periimplantáris bakteriológia
Peri-implant bacteriology
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Vályi Péter)

 

A fej-nyak daganatos betegek rehabilitációjának hatása az életminőségre
Maxillo-facial rehabilitation and its effect on Quality of Life
(Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Kádár - Nagy Judit)

 

Sugárkezelésben részesülő fej-nyak daganatos betegek fogazati állapota
Dental status of patients with head and neck cancer under irradiation
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Felmérés magyarországi fogorvostan hallgatók dohányzási szokásairól
Tobacco consumption in Hungarian University students
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Kellemetlen lehelet vizsgálata a hormonális változás tükrében
Halitosis in relation to hormonal changes
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Kellemetlen lehelet vizsgálata szájüregi daganatos paciensek esetében
Halitosis in relation to oral cancer
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Parodontopathia és a psoriasis betegségének összefüggése
Parodontopathy in relation to psoriases
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Kariesz és fogágybetegség előfordulása a magyar kisebbség esetében
Caries and parodontopathy in Hungarian minority population
(Prof. Dr. Nagy Katalin)

 

Epidemiológiai vizsgálat az orális medicina osztály beteganyagában az 1972-1992 év között
(Prof. Dr. Sonkodi István és Dr. Novák Péter)

 

 

Kooperációk:

 

Szegedi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar: Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Sebészeti Műtéttani Intézet, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Élettani Intézet


Természettudományi és Informatikai Kar: Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Növénybiológiai Tanszék


Mérnöki Kar: Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet


Semmelweis Tudományegyetem

Fogorvostudományi Kar: Orálbiológiai Tanszék

 

 

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *