Nagy_Eszter

Sikeres doktori védés - Dr. Nagy Eszter

2022. május 13-án került sor a Fogorvostudományi Kar, Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék oktatójának, Dr. Nagy Eszter PhD értekezésének nyilvános vitájára.

A doktornő sikeresen megvédte "In vivo and in vitro examination of the efficecy of targeted endodontic microsurgery" című doktori disszertációját, és a Bíráló Bizottság javasolta részére a PhD fokozat odaítélését.

Témavezető: Dr. habil. Antal Márk PhD


A Bíráló Bizottság elnöke: Prof. Dr. Gorzó István (SZTE FOK, Parodontológiai Tanszék)


Hivatalos bírálók:

Dr. habil. Seres László PhD (SZTE ÁOK, Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Klinika)

Dr. habil. Joób-Fancsaly Árpád PhD (SE Fogorvostudományi Kar Arc, Állcsont- Szájsebészeti Klinika)


A Bíráló Bizottság tagja: Dr. Molnár Bálint PhD (Semmelweis Egyetem, Parodontológia Klinika)


Titkár: Dr. Berkovits Csaba PhD (SZTE FOK, Szájsebészeti Tanszék)


Az egész Kar nevében szívből gratulálunk az elért eredményéhez és hasonló sikereket kívánunk a jövőben!

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *