Demonstratori_palyazat_2022-23

Pályázati felhívás: Demonstrátori Pályázat 2022/2023 ősz

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara oktatói-kutatói munka elősegítése érdekében pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/2023. tanév őszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.


I. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

Pályázatot az a hallgató nyújthat be

 1. aki a pályázat benyújtásakor legalább III. éves (kivételesen II. éves) egyetemi hallgató,
 2. az adott oktatási időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgató,
 3. az előző négy félév korrigált kreditindexének átlaga legalább 4,00,
 4. a választott tárgy záróvizsgáját legalább jó (4) eredménnyel zárta.

II. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

A pályázatot a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati űrlapon a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő betartásával. A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely újabb pályázat alapján megismételhető. Egy hallgató egy pályázati ciklusban egy pályázatot nyújthat be!

Csatolandó mellékletek:

 • űrlap demonstrátori pályázathoz
 • demonstrátori munkaterv
 • legalább középfokú angol vagy német nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata
 • ismételt pályázat esetén az előző tevékenységről készített, véleményezett beszámoló
 • III. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE, HELYE: 2022. július 29. (péntek) 12.00 óra, FOK Dékáni Hivatal.
  Elektroniukus formában a stoma@stoma.u-szeged.hu e-mail címre megküldve.

A pályázat eredményéről elektronikus úton kap értesítést a pályázó.


Letölthető dokumentumok:

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *