Doktori Képzés SZTE FOK

Doktori Képzés

SZTE Fogorvostudományi Kar


Kari koordinátor:


Dr. Buzás Krisztina Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina PhD
Tudományos Dékáni Tanácsadó

Telefon: +36 (62) 342-328

e-mail

A SZTE Fogorvostudományi Kara jelentős erőfeszítéseket tervez tenni annak érdekében, hogy az oktatói-kutatói testületben növelje a tudományos fokozattal rendelkező tagjainak számát, és javítsa a kutatómunkához szükséges intézményi- és infrastruktúrát. A tudományos tehetséggondozás érdekében a FOK az SZTE Klinikai Orvostudományi Doktori Iskolához csatlakozott 2005-ben a Fogorvostudományi Kutatások Alprogrammal. A Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Alprogramjában Prof. Dr. Nagy Katalin, Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga, Prof. Dr. Rakonczay Zoltán, és Prof. Dr. Fazekas András témavezetése mellett születtek és születnek tudományos értekezések a fogorvostudomány meghatározó kutatási területein. 2012-ben a Karon új tanszék alakult, az oktatás mellett a kutatásra is nagy súlyt fektető Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék. A Kar állományába 2012-ben illetve 2013-ban felvett, komoly kutatási tapasztalatokkal rendelkező munkatársak ezt az új tanszéket erősítik.Doktori Iskolák

Szabályzatok, követelmények, űrlapok

PhD-repozitórium


Szakirodalom a doktori képzés és fokozatszerzés témakörében


Aktuális információk


Orvostudományi Doktori Képzés

Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézet

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *