tovabbkepzes_20150507_KDZs_0376

Szakirányú továbbképzések fogorvosoknak

Aktuális továbbképzések

Továbbképzéssel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken:


Dr. Stájer Anette (Továbbképzési Iroda vezetője)

email: stajer.anette@stoma.u-szeged.huHegedűs Anikó (szak - és továbbképzés ügyintéző)
Tel.: +36(62) 342-533

email: hegedus.aniko@stoma.u-szeged.hu
Egészségügyi tevékenységet Magyarországon önállóan csak a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. Ezt a nyilvántartást az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) vezeti, a bejegyzés a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven át érvényes. Ez alatt az idő alatt az egészségügyben dolgozó személyeknek kötelező továbbképzésen kell részt venni, ennek igazolás a nyilvántartás megújításának feltétele.


A továbbképzés rendszerét a mindenkor hatályos egészségügyi törvény, ezen kívül jelenleg „Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet, továbbá a rendelet 2/2013. (I.2.) és 69/2013. (XI.19.) EMMI rendeletek szerinti módosításai” szabályozzák.


A képzési kötelezettség nyilvántartása számítógépes rendszerben valósul meg. A továbbképzésre kötelezettnek regisztrálnia kell a www.oftex.hu portálon, az Orvosok Folyamatos Továbbképzésének nyilvántartására szolgáló rendszerbe. A regisztráció során meg kell adni, hogy melyik képzőegyetemnél kívánja magát nyilvántartásba vetetni a továbbképzésre kötelezett. Az egyetem jóváhagyását követően a jelentkező e-mailben visszajelzést kap és bejelentkezhet a weboldalon.
A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 250 pontot kell teljesítenie.


A pontszámítás módja:

A továbbképzésre kötelezettnek – szakképesítésenként –
  1. a szakképesítésének megfelelő kötelező szinten tartó továbbképzésen kell részt vennie, ezen 50 pont megszerzése kötelező,
  2. a szakképesítésének megfelelő szakma szerinti tanfolyamokon kell részt vennie, ezzel 25 pont szerezhető,
  3. a szabadon választható elméleti továbbképzésen 75-115 pont szerezhető,
  4. továbbá szükséges a gyakorlati továbbképzés, ami leggyakrabban munkaviszony, ezt az ötéves periódus végén kell igazolni és 60-100 pont szerezhető vele.

A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek öt évet (100 gyakorlati pont – 150 elméleti pont), de legalább három évet (60 gyakorlati pont – 190 elméleti pont) kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont. Amennyiben csak 60 pontot tud igazolni, úgy a fennmaradó 40 pontot elméleti pontszámokkal kell pótolnia.


Az elismert képzések fajtái:

  • Kötelező szintentartó képzések: kizárólag egyetemi szervezésben megvalósuló, úgynevezett 50 pontos tanfolyamok. Szakvizsgánként egy ilyen képzés teljesítése kötelező az ötéves cikluson belül.
  • Szakma szerinti képzések: Az adott szakterület szakmai kollégiuma által minősített szabadon választható tanfolyam, teljesítése 25 pontot ér.
  • Szabadon választható képzések: előakkreditált tanfolyamok szakképesítés megjelölése nélkül. Konferenciák, kongresszusok, munkahelyen szervezett továbbképzések - ez utóbbiból évente legfeljebb 15 pont teljesíthető, az ötéves ciklusban összesen 75 pont teljesíthető így.

A szakma szerinti és a szabadon választható képzések között nincs átjárhatóság, azaz a szabadon választható képzéssel szerzett pontokkal (ahol az orvos szakképesítése nincs megjelölve) nem kompenzálható a szakma szerinti pontszám esetleges hiánya. Ugyanígy a szakma szerinti tanfolyamokon szerzett többletpontok sem váltják ki a Kötelező szintentartó tanfolyamon való részvételt.


Beszámítás, kedvezmények:

Egy évben 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el. Egy továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 50 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – továbbképzési pont vihető át. Az így átvitt pontérték szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre. A továbbképzési időszak elméleti része teljesítettnek minősül az adott továbbképzési időszakban PhD fokozat vagy habilitáció megszerzése esetén. Szakképesítés megszerzése esetén az adott továbbképzési ciklus elméleti része teljesítettnek minősül az új szakképesítés tekintetében.


Tájékoztató a továbbképzési ciklus lezárásának menetéről


Tájékoztató tanfolyamszervezőknek
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *