SZTE_FOK_TDK_

Tudományos Diákkör


A TDK, vagy Tudományos Diákkör olyan tanmeneten kívüli (extrakurrikuláris) tevékenységek összefoglaló neve, amelyek során a hallgatók oktatóikkal együtt végeznek tudományos kutatási tevékenységet. Az eredményeket a hallgatók az évente megrendezett helyi és kétévenkénti Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) adják elő, túlnyomórészt előadás formájában, de írásos pályamunka benyújtására is lehetőség van. Karunkon, az SZTE Fogorvostudományi Karán, évek óta gyakorlat továbbá, hogy a legjobb eredményeket nemzetközi folyóiratokban is közöljük, a közleményben pedig az érintett hallgató társszerzői státuszt kap (ld. a Tudományos közlemények menüpontban.)

 

A TDK sajátosan magyar mozgalom, ilyen szervezett formában hallgatói kutatás (és annak értékelése) a világon másutt nem folyik.

 

A TDK alapját helyi szinten a tudományos műhelyek (egy-egy oktató és kutatócsoportja) és Tudományos Diákköri Tanácsok adják, a tevékenységet országos szinten pedig az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkársága fogja össze. Az érdeklődő az OTDT weblapján a lehetséges kérdések legszélesebb körére nézve részletes információt talál (szabályzatok, formai követelmények, stb.). A TDK-val kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre a Gyakori kérdések menüpontban válaszoltunk, de további kérdésekben a kari TDK-vezetők is készséggel állnak az érdeklődő rendelkezésére.
Dr. Pósa Anikó, PhD adjunktus - Kari TDK elnök

E-mail


Dr. Gajdács Márió, PhD adjunktus - kari TDK titkár

E-mail
Facebook

SZTE ÁOK FOK GYTK ETSZK helyi TDK konferenciái


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *