Oktatott tantárgyak

A Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék tantárgyai


Tanszékünkön az oktatás több szinten valósul meg.

 

Graduálisan öt évfolyam hallgatóinak tartunk előadásokat, és gyakorlatokat mind magyar, mind angol nyelven. Az első két év során a hallgatók a fogászati anatómia alapjait, a fogászati eszközök és anyagok típusait, a felhasználási elveket és módszereket tanulják meg. Már másodévtől tanlaboratóriumi gyakorlatok keretében készülnek fel a páciensek kezelésére, az első két félévben főként kariológiára, a harmadik, egyben utolsó tanlaboratóriumi félévben pedig endodonciára fókuszálva. Az elméleti és gyakorlati alapok megfelelő elsajátítása és egy egy hetes nyári gyakorlat után a hallgatók következő évfolyamba léphetnek. Negyed- és ötödévben sokkal nagyobb a felelősség: már nem műanyag vagy eltávolított fogak ellátása történik, hanem a klinikai gyakorlati kezelésre jelentkező páciensek teljeskörű fogászati ellátását végzik a hallgatók. A negyedik évfolyam sikeres teljesítése után egy hónapos nyári gyakorlaton kell részt venniük, ezután léphetnek az utolsó évbe.

 

Posztgraduális képzés keretein belül rezidens orvosok és PhD hallgatók segítik munkánkat. Aktívan részt veszünk a kötelező szinten tartó és továbbképző tanfolyamokon is, mint előadók, ezzel is segítve kollégáinkat a fogorvostudomány felgyorsult fejlődésének követésében. Kollégáink rendszeresen tartanak előadásokat és kurzusokat mind hazai, mind külföldi konferenciákon.


Természetesen a fentebb említett feladatokhoz szükséges, hogy saját magunkat is képezzük, ezért rendszeresen részt veszünk magyar és nemzetközi konferenciákon és kurzusokon.


Az alábbi egyetemi hallgatói előadások és gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában vagyunk érintettek magyar és angol nyelven:


1. évfolyam

- Fogászati eszköztan

2. évfolyam

- Fogászati anyagtan és technológia

- Konzerváló fogászati propedeutika

3. évfolyam

- Konzerváló fogászati propedeutika

4. évfolyam

- Endodoncia

- Esztétikai fogászat

- Konzerváló fogászat

- Betétkészítés elmélete és gyakorlata

5. évfolyam

- Kompozit rétegzés haladóknak

- Konzerváló fogászat

- Komprehenzív fogászat

- Fogorvosi praxisvezetés

 

A preklinikai és klinikai modulban konzerváló fogászat tantárgyakból szemináriumot tartunk hallgatóinknak.


A „Magyar Fogorvosok Egyesülete Délkelet-Magyarországi Szakcsoportja és a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Tudományos Ülése” keretein belül is évről évre számos előadással próbáljuk a hallgatók és a kollégák oktatását, továbbképzését támogatni.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *