Oktatott tantárgyak

Az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék tantárgyai


Oktatási feladatainkat a graduális, a posztgraduális és a szakorvos képzésben tartott előadásaink, szakdolgozat konzulensi, tudományos diákkörös és PhD témavezetői feladataink jelentik.


oktatás


Oktatott tantárgyaink:

Magyar nyelven

Orális biológia

Biológia fogorvostan-hallgatóknak

Fizika fogorvostan-hallgatóknak

Fogászati anyagtan és technológia

Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása

Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése

Időskorúak és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása

Anatómia fogorvostan hallgatóknak

Fogászati implantológia

Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezet


Angol nyelven

Oral Biology

Biology for Dental Students

Physics for Dental Students

Dental Materials and Technology

Bio- and Alloplastic Materials in Dentistry

Dental Biometry and Evaluation of Research Results

Anatomy for Dental Students

Dental Implantology (in Prosthodontrics)

Dental Diagnostics and Treatment Planning

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *