GINOP-2.3.2-15-2016-00011

A pályázati projekt címe: Szájüregi megbetegedések molekuláris vizsgálata


infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFAA (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

Konzorciumi partnerek: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Debreceni Egyetem

Szakmai vezető: Dr. Minárovits János

Projektmenedzser: Csiszár József

Támogatás összege (Ft): 689 377 313 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

A támogatás intenzitása (%): 100%Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg

Konzorciumi partner

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

269 228 562 Ft

0 Ft

269 228 562 Ft

Debreceni Egyetem

210 148 751 Ft

0 Ft

210 148 751 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont

210 000 000 Ft

0 Ft

210 000 000 Ft

Összesen

689 377 313 Ft

0 Ft

689 377 313 Ft

 

Projekt összefoglaló

A Szegedi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás kiemelkedő, gazdag hagyományokkal rendelkező intézménye. Az egyetemet a Kutatóegyetemi cím is kötelezi nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás folytatására. A Fogorvostudományi Kar az egyetem legfiatalabb kara, 2007-ben vált önállóvá. A Szegeden 1926 óta működő fogorvosképzés nemzetközi mércével mérve is kimagasló, viszont a fogorvostudományi kutatási kapacitások jelentős megerősítésére van szükség ahhoz, hogy a nemzetstratégiai célok megvalósításán túl az a nemzetközi kutatási élvonalat megközelítse. Erre lehetőséget ad a karon történt személyi fejlesztés, amely során különböző képzettségű kutatók (fogorvosok, orvosok, biológusok, fizikusok) együttműködésével interdiszciplináris kutatások végzése vált elérhetővé. Ez tovább bővül az SZTE Általános Orvostudományi Kar és Természettudományi és Informatikai Kar egyes intézeteinek közreműködésével.

A szájüregi rák és a fogágybetegségek világszerte súlyos, megoldatlan egészségügyi problémát jelentenek. Jelen projekt célja szájüregi mikroba-közösségek feltérképezése újgenerációs szekvenálással, ami ezen betegségek patogenezisének jobb megértéséhez, valamint kialakulásuk megelőzéséhez vezethet. További cél olyan fogászati implantátumfelületek kialakítása, amelyek segítik a gazdaszervezet sejtjeinek kitapadását és differenciálódását, de gátolják a patogén mikrobaközösségek megtelepedését. A kutatást konzorciális együttműködés során a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karával és az MTA Szegedi Biológiai Központ Mikrobiális Genomika csoportjával együtt végezzük. A projekt nemcsak az infrastruktúrák, hanem a kutatási szemlélet és a kutatási kompetenciák megosztásával, a konzorciumi tagok kutatóinak közvetlen együttműködésével is hozzájárulhat kiváló eredmények eléréséhez. A szájüregi mikroba-közösségek tanulmányozásához szükséges nyálminták gyűjtésének jogi és orvosi háttere adott a Fogorvostudományi Karokon. Az MTA SZBK Mikrobiális Genomika csoport mikrobiológiai, mikrobiális biotechnológiai területen megjelenő szaktudása az egyetemeken meglévő orvosi, fogorvosi tudással együtt olyan határterületi problémák megválaszolásához vezethet el, amelyeket a fejlett világ kutatólaboratóriumai még nem dolgoztak fel. Az egyetemeken már meglévő és egymást kiegészítő anyagtudományi és felülettudományi ismeretek lehetőséget adnak új és célzott tulajdonságokkal rendelkező implantátum felületek kialakítására. A felületek sejtkultúrás, mikrobiológiai tesztelése a Fogorvostudományi Karokon kiegészülhet a Mikrobiális Genomika csoport által használt molekuláris módszerek alkalmazásával. A projekt részfeladatai a nemzetközi kutatási trendekhez illeszkedve, illetve azokat megelőzően is megvalósíthatók, és új, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó eredményekhez vezethetnek, melyek rangos nemzetközi folyóiratokban publikálhatók.


Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., 104. szoba

tel.: +36-62-546-977

 

Projektmenedzser: Csiszár József

e-mail: csiszar.jozsef@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-977

 

Pénzügyi vezető: Pinjung Piroska

e-mail: pinjung.piroska@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-546-977

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *