Bemutatkozás

Parodontológiai Tanszék

A parodontológia, a fog tartószerkezetének a betegségeivel foglalkozó tudomány. A tartó szöveteket borító íny gyulladása, és a tartószerkezet pusztulásával járó fogágy-gyulladás (parodontitisz) népbetegségnek mondható, melynek kezelése felkészült team munkáját igényli. Tanszékünkön szakorvosok, szakorvos-jelöltek és klinikai fogászati higiénikus végzi a páciensek gyógyítását. A munkánk jelentős részét teszi ki a fogágybetegségek megelőzésére, és a fogágybetegek gondozására fordított tevékenységünk.

Egyetemünk legfiatalabb Kara, a Fogorvostudományi Kar létrejöttének első lépéseinek egyikeként, önálló tanszékek alakultak 2002-ben. A mai Parodontológiai Tanszék, a jelenlegi Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszékkel együtt alkotta a Konzerváló Fogászati és Parodontológiai Tanszéket, amelynek első vezetője tanszékvezető egyetemi docensként, Dr. Gorzó István egyetemi tanár volt. Ő egyike a modern magyar parodontológiai iskolák megteremtőinek, Londonban, az Eastman Dental Hospitalban szerzett MSc fokozatot, majd a londoni kutatásainak folytatásának eredményeként szerzett kandidátusi fokozatot.


A Kar megalakulását követően, hasonlóan a többi társkarhoz, önálló Parodontológiai Tanszék alakult, amelynek Gorzó professzor úr maradt a vezetője, majd 2010-ben megbízott tanszékvezetőként Piffkó József professzor, az Általános Orvostudományi Kar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikájának igazgatója követte.


A Parodontológiai Tanszék munkatársai oktatják a 2011-től immár négy szemeszteren keresztül oktatott "Parodontológia" tantárgyat, valamint - mivel a Tanszék oktatói honosították meg Magyarországon először, egy TEMPUS ösztöndíj keretében, Londonban, Corkban, Leuweenben történt tapasztalatszerzést követően - az "Infekciókontroll a fogászatban" című tárgyat. Ezen kívül részt veszünk a Fogászati Eszköztan, Orális Biológia, Modern képalkotóeljárások a fogászatban, Praxismenedzsment, Diagnosztika és Kezeléstervezés, valamint az általános orvostanhallgatók Fogászat című tárgyak magyar és angol nyelvű oktatásában.


A graduális képzés mellett, évente 2-3 szakorvosjelölt kezdi meg - eddig sikeres - felkészülését az EU-konform Parodontológia szakvizsgára, amely 2000-ben került bevezetésre.


Tanszékünkön több témában folytatunk kutatást, kiterjedt kapcsolatokkal mind az Egyetemünk több karával (Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Mérnöki Kar), mind külföldi partnereinkkel (Berni és Turkui Egyetem). A Tanszék rövid története során, három sikeres PhD fokozatszerzéssel büszkélkedhetünk.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *