Bemutatkozás

Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék


Kutatás - SZTE FOK

Az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék 2012-ben alakult. Az új tanszék létrehozásával a Fogorvostudományi Kar fontos lépést tett a Magyar Akkreditációs Bizottság által támasztott feltételek kielégítése, a Fogorvostudományi Kar doktori programjának, valamint tudományos és kutatási bázisának megerősítése érdekében. A tanszék fő oktatási feladata az Orális biológia, Biológia fogorvostan-hallgatóknak, és Fizika fogorvostan-hallgatóknak tantárgyak oktatása. Az orális biológia komplex tantárgy, a szájképletek működésével, azok más szervrendszerekkel való viszonyával foglalkozik, és mintegy átmenetet képez az alaptárgyak és a klinikai tárgyak között.


A fenti tantárgyakon kívül részt veszünk a Fogászati anyagtan és technológia, Szájsebészet, Fogászati implantológia tantárgyak oktatásában. Munkatársaink, az Európai Unió kurrikulum követelményeinek megfelelően, új kurzusokat is kifejlesztettek magyar és angol nyelven, mint pl. a "Bio- és alloplasztikai anyagok fogászati alkalmazása", a "Fogászati biometria és kísérleti eredmények kiértékelése" és az "Időskorúak és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása" c. tantárgyak.


Kutatas - SZTE FOKAz orálbiológiai tanszékek világszerte, hagyományos módon, fogorvostudományi kutatásokat is végeznek. Az új tanszék munkatársai saját kutatási témáik művelése mellett szükség esetén a Kar többi tanszékén végzett kutatásokat is támogatják, és fontos feladatuknak tekintik a fogorvostanhallgatók tudományos szemléletének formálását, a tudományos diákkörösök képzését, valamint a posztgraduális PhD hallgatók munkájának megalapozását. A kutatásokban szorosan együttműködnek a Karon dolgozó klinikus kollégákkal, és a tanszék klinikus munkatársai a betegellátásban is közreműködnek.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *