MTU_Borito

Meghívó - Szimpózium a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

az SZTE Fogorvostudományi Kar és a SZAB Fogászati és Szájsebészeti Munkabizottsága szervezésében.


2023. november 22. (szerda) 1400 – 1540

SZAB SZÉKHÁZ (Szeged, Somogyi u. 7.) 110-es terem


Program:


14.00-14.10 – MEGNYITÓ: Prof. Dr. Madléna Melinda D.Sc., tudományos dékánhelyettes (SZTE FOK)


14.10-14.40 - Dr. Gajdács Márió, egyetemi adjunktus (SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék): Tudományos kooperáció, mint válasz a globális kihívásokra: az SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék tapasztalatai

A tudományos kutatás legjelentősebb és globális léptékű eredményei egyre gyakrabban nemzetközi kooperáció keretében születnek meg, ahol apartnerek saját kompetenciáikat hozzáadva, hatékony együttműködésben végzik összehangolt tevékenységüket. A globális együttműködés és partnerség jelentőségét a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 17. célja („Partnerség a célok eléréséért”) is kiemeli. Az SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék számos olyan hazai és nemzetközi kooperációs partnerre tett szert, akikkel közreműködve eredményes kutatómunkát valósított meg az antimikrobiális rezisztencia, a mikrobiológia, az epidemiológia és egészségtudományok területén. Az előadás célja a Tanszék legfontosabb szakmai együttműködéseinek bemutatása, különös tekintettel az elmúlt két évre vonatkozóan, továbbá néhány reprezentatív kutatási eredmény ismertetése.

 

14.40-15.10Dr. Masa Roland PhD hallgató (SZTE FOK): Primer oszteoblaszt sejtek vizsgálata periimplantitisz terápiájában használt fertőtlenítő szerekkel kezelt titán felszínen

A periimplantitisz terápiájának fő célja a gyulladást kiváltó baktériumok elpusztítása anélkül, hogy a környező sejteket károsítanánk, kívánatosan pedig akár az új tapadás kialakulását elősegítsük. Többféle fertőtlenítőszert alkalmaznak a klinikumban a mechanikai tisztítás kiegészítéseként, de ezek az oldatok megváltoztathatják az implantátum felszín tulajdonságait, így a környező sejtek reakcióit. Célunk volt három különböző antibakteriális szer [klórhexidin (CHX), povidon-jód (PJ), klór-dioxid (ClO2)] implantátum felszínre kifejtett hatásának in vitro vizsgálata. Vizsgálataink során 1,5 mm vastag, 9 mm átmérőjű homokfúvott, savmaratott titán korongokat (Denti® System Ltd., Magyarország) kezeltünk klórhexidin diglükonát (Curasept ADS 220, 0.2%, Svájc), povidon-jód (Betadine, 10%, Svájc) és klór-dioxid vizes oldatával (Solumium, 0.12%, Magyarország), 5 perc behatási idővel. A primer oszteoblaszt sejtek válaszreakciójában nem találtunk szignifikáns különbséget a vizsgált felszínek között. In vitro vizsgálatunk szerint periimplantitisz esetén a CHX, mint leggyakrabban használt fertőtlenítő szer mellett a PJ és a nagy tisztaságú ClO2 oldatok használata is javasolható.

 

15.10-15.40Dr. Néma Viktória PhD hallgató (SZTE FOK): Zsugorodási stressz hatásainak vizsgálata fogászati kompozitok különböző töméstechnikái esetén

Az elmúlt évtizedben a fogászati kompozitok jelentős fejlődése figyelhető meg, aminek hatására mind mechanikai, mind esztétikai tulajdonságaik egyre jobban megközelítik a természetes fog szerkezetének para­métereit. Az egyik, még megoldatlan problémát a kompozitok polimerizációs zsugorodása jelenti. A polimerizációs folyamat során kialakuló zsugorodási stressz számos, klinikailag fontos következménnyel jár, melyek hosszú távon a kezelés sikertelenségéhez is vezethetnek. Ezek közé sorolhatjuk a ragasztási határfelületen kialakuló résképződést, illetve megfelelő adhézió megléte esetén a megmaradt kavitás csücsökelhajlását és következményes zománcrepedés kialakulását. Az így kialakuló repedések nem csak érzékenységhez vezethetnek, hanem későbbi törések kiindulópontját képezhetik. In vitro vizsgálatainkban és az erről szóló előadásban a zsugorodási stressz következményeit szeretnénk számszerűsíteni, különböző anyagok és töméstechnikák esetén.

 

Mottó: „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra”

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *