borito

Első éves hallgatóink eskütétele 2023

A Fogorvostudományi Kar vezetése 2023. szeptember 10.-én Tanévnyitó Ünnepi Ülés keretén belül köszöntötte a magyar és angol elsőéves fogorvostan hallgatókat, ahol eskütételre került sor.

Vezetőség


Az Ünnepség az SZTE Rektori Hivatal dísztermében zajlott le, melyen részt vett:


Prof. Dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar Dékánja, a Fogpótlástani Tanszék és a Parodontológiai Tanszék vezetője


Prof. Dr. Madléna Melinda, tudományos dékánhelyettes, az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék vezetője


Dr. Varga-Matusovits Danica, Fogászati és Szájsebészeti Klinika vezetője, a Szájsebészeti Tanszék vezetője


Dr. Kárpáti Krisztina, a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék vezetője


Dr. Antal Márk, a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék vezetője


dr. Gombár Angéla, a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetője


Dr. Engelhardtné Forczeg Judit, a Fogorvostudományi Kar Tanulmányi Osztályának vezetője


Csetényi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.


Egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen Prof. Dr. Radnai Márta, Oktatási Dékáni Tanácsadó, valamint Dr. Pósa Anikó, Általános Dékánhelyettes.Az ünnepi ülést Prof. Dr. Baráth Zoltán a Fogorvostudományi Kar Dékánja nyitotta meg, aki elsőként köszöntötte az új magyar és külföldi hallgatókat.
A dékáni köszöntő után Simon Nóra, elsőéves magyar hallgató lépett a pulpitushoz, aki kezét a Pedumon tartva társaival együtt olvasta fel az eskü szövegét.
A magyar eskütételt követően Szalai Attila Lajos, elsőéves külföldi hallgató lépett a pulpitushoz, aki a kezét a Pedumon tartva külföldi hallgatótársaival együtt olvasta fel az eskü szövegét angolul.
Az elsőéves hallgatókat néhány kedves szóval köszöntötte Csetényi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.A hallgatók tiszteletére és a Szegedi Tudományegyetem teljes jogú egyetemi polgárrá fogadása alkalmából, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának két hallgatója, Benkő Katalin és Nagy Dániel Francis Thomé „Andante religioso” című darabját adta elő.Bízunk benne, hogy a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán megtalálja minden hallgató azt a helyet, amelyre második otthonaként tekinthet, ahol nemcsak szép emlékeket szerez, hanem értékes tudást is elsajátít, mely megteremti a biztos alapot ígéretes szakmai karrierjéhez. Tanulmányaikhoz ezúton kívánunk sok sikert!

SZTE Fogorvostudományi Kar

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *