demokep

Pályázati Felhívás: demonstrátori megbízásra a 2022/2023. tanév tavaszi félévére

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara oktatói-kutatói munka elősegítése érdekében pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/2023. tanév tavaszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

I. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:

Pályázatot az a hallgató nyújthat be

a) aki a pályázat benyújtásakor legalább III. éves (kivételesen II. éves) egyetemi hallgató,

b) az adott oktatási időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgató,

c) az előző négy félév korrigált kreditindexének átlaga legalább 4,00,

d) a választott tárgy záróvizsgáját legalább jó (4) eredménnyel zárta.


II. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

A pályázatot a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati űrlapon a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő betartásával. A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely újabb pályázat alapján megismételhető. Egy hallgató egy pályázati ciklusban egy pályázatot nyújthat be!

Csatolandó mellékletek:

- űrlap demonstrátori pályázathoz

- demonstrátori munkaterv

- legalább középfokú angol vagy német nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata

- ismételt pályázat esetén az előző tevékenységről készített, véleményezett beszámoló


III. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE, HELYE: 2023. február 17. (péntek) 12.00 óra, FOK Dékáni Hivatal.

A pályázat eredményéről elektronikus úton kap értesítést a pályázó.

A vonatkozó szabályzat és a benyújtandó pályázati űrlap a következő linkre kattintva tölthető le:


Demonstrátori pályázat felhívás 2022-2023 II. félév

Pályázati szabályzat

Űrlap Demonstrátori Pályázathoz

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *