Oktatott tantárgyak

A Fogpótlástani Tanszék kötelező tantárgyai

Magyar nyelven

Fogászati anyagtan és technológia

Gnatológia

Fogpótlástani propedeutika I, II

Fogpótlástan I, II, III, IV

A temporomandibuláris rendszer betegségei

Fogpótlástan szeminárium I, II

Implantációs protetika

 

Nyári gyakorlatok:


Fogorvosi alapellátás

 

Ezen kívül munkatársaink részt vesznek a következő tantárgyak oktatásában:


Bevezetés a fogorvoslásba

Fogászati eszköztan

Általános és fogászati radiológia

Fogászati prevenció

Infekciókontroll a fogászatban

Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása

Modern képalkotó eljárások a fogászatban

Implantológia

Fogászat (ÁOK hallgatók számára)


  

Angol nyelven

 

Dental Materials and Technology

Gnathology

Preclinical Course of Prosthodontics I, II

Prosthodontics I, II, III, IV

Diseases of Temporomandibular System

Prosthodontics seminar I, II

Dental Implantology in Prosthodontics

 

 

Our colleagues take part in teaching the next topics:

Introduction to Dentistry

Dental Instruments

General and Dental Radiology

Advanced Imaging Techniques in Dentistry

Preventive dentistry

Infection Control

Dental Implantology

Stomatology (for general medical students)

 

 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *