Oktatott tantárgyak

A Szájsebészeti Tanszék tantárgyai

Magyar nyelven


A dohányzás prevenciója a fogorvosi gyakorlatban


Általános és fogászati radiológia


Dentális implantológia


Fogászati eszköztan


Fogászati prevenció


Fogorvos-beteg kommunikáció


Időskorú és különleges kezelést igénylő páciensek fogászati ellátása


Modern képalkotó eljárások a fogászatban


Orális medicina


Szájsebészet


Szájsebészeti propedeutika


Angol nyelven


Advanced Imaging Techniques in Dentistry


Dental Implantology


Dental Instruments


Dentist-Patient Communication


General and Dental Radiology


Oral Medicine


Oral Surgery


Preclinical Course of Oral Surgery


.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *