borito

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj átadás 2022

Az oktatásért felelős miniszter Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére, melyet az SZTE Fogorvostudományi Karon Prof. Dr. habil. Baráth Zoltán dékán úr, dr. Gombár Angéla dékáni hivatalvezető, és Dr. Engelhardtné Forczeg Judit tanulmányi osztályvezető jelenlétében adott át.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.


kep4


Az 2022-es évben három kimagasló teljesítményű Fogorvostan hallgató vehette át az ösztöndíjat.


kep1


Varga Csenge – V. évfolyamos fogorvostan hallgató


kep2


Pató Alíz Eperke – V. évfolyamos fogorvostan hallgató


kep3


Mészáros Csongor – V. évfolyamos fogorvostan hallgató


A Fogorvostudományi Kar nevében ezúton is gratulálunk az ösztöndíj nyerteseinek, és tanulmányaikhoz további sok sikert kívánunk!

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *