UNKP_a_jovo_te_vagy1200px_900x3811

Meghívó: ÚNKP Tudományos Ülés Május 5.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.


A 2021-es évben a Fogorvostudományi Kar hallgatói, kutatói közül négyen nyerték el ezt az ösztöndíjpályázatot akik a következők voltak:


Dr. Gajdács Márió PhD, ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjában részesült.


Dr. habil Fráter Márk PhD, M.Sc. ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban részesült.


Dr. Jakab András Gábor ÚNKP-Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíjban részesült.

témavezető: Dr. Fráter Márk PhD, M.Sc.


Vincze-Bandi Eszter ÚNKP-Felsőoktatási Mesterképzés (Osztatlan) Hallgatói Kutatói Ösztöndíjban részesült.

témavezető: Dr. Fráter Márk PhD, M.Sc.


Tisztelettel meghívjuk a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Ülésére, amelynek keretén belül a kari ÚNKP ösztöndíjasok (Dr. Gajdács Márió, Dr. habil Fráter Márk, Dr. Jakab András, Vincze-Bandi Eszter) kutatásaikkal kapcsolatos beszámolóira kerül sor.


Az ülés időpontja: 2022. 05.05. 14.00
Az ülés helyszíne: FOK B épület, Zöld terem


SZTE Fogorvostudományi Kar

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *