Borito

Első éves hallgatóink eskütétele

A Fogorvostudományi Kar vezetése 2022. szeptember 3.-án Tanévnyitó Ünnepi Szenátusülés keretén belül köszöntötte a magyar és angol elsőéves fogorvostan hallgatókat, ahol eskütételre került sor.

avatas_2022_-103


Az Ünnepség az SZTE Rektori Hivatal dísztermében zajlott le, melyen részt vett:


Dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar Dékánja, a Fogpótlástani Tanszék vezetője;

Dr. Stájer Anette, általános dékánhelyettes, a Parodontológiai Tanszék vezetője;

Prof. Dr. Radnai Márta, oktatási dékáni tanácsadó;
dr. Gombár Angéla, a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetője;
Dr. Engelhardtné Forczeg Judit, a Fogorvostudományi Kar Tanulmányi Osztályának vezetője;
Csetényi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.


Egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem lehetett jelen Prof. Dr. Madléna Melinda, tudományos dékánhelyettes, az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék vezetője, Prof. Dr. Nagy Katalin, a Szájsebészeti Tanszék vezetője és Dr. Kárpáti Krisztina, a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék vezetője.


Az ünnepi szenátusülést Dr. Baráth Zoltán a Fogorvostudományi Kar Dékánja nyitotta meg, aki elsőként köszöntötte az új magyar és külföldi hallgatókat.


avatas_2022_-50


A dékáni köszöntő után Zsolczai Sára, elsőéves magyar hallgató lépett a pulpitushoz, aki kezét a Pedumon tartva társaival együtt olvasta fel az eskü szövegét.


avatas_2022_-66


avatas_2022_-67


A magyar eskütételt követően Honeineh Nasim Mohamad, elsőéves külföldi hallgató lépett a pulpitushoz, aki a kezét a Pedumon tartva külföldi hallgatótársaival együtt olvasta fel az eskü szövegét angolul.


avatas_2022_-81


avatas_2022_-78


Az elsőéves hallgatókat néhány kedves szóval köszöntötte Csetényi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.


avatas_2022_-42


A hallgatók tiszteletére és a Szegedi Tudományegyetem teljes jogú egyetemi polgárrá fogadása alkalmából, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának két hallgatója, Benkő Katalin és Nagy Dániel Schumann „Románc” című darabját adta elő.


avatas_2022_-95


Bízunk benne, hogy a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán megtalálja minden hallgató azt a helyet, amelyre második otthonaként tekinthet, ahol nemcsak szép emlékeket szerez, hanem értékes tudást is elsajátít, mely megteremti a biztos alapot ígéretes szakmai karrierjéhez. Tanulmányaikhoz ezúton kívánunk sok sikert!


SZTE Fogorvostudományi Kar

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *