kiemelt_szte1

Felvételi követelmény

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar általános szakleírásása.


fogorvos

Képz. szint: Osztatlan képzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 10
Önköltség (félév): támogatott

A szakra a kapacitás a következő finanszirozási formával együttesen van megadva: önköltséges
Kapacitás: 5 < 55


Ez a szak önköltséges formában is indul.


Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

fogorvos mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés) ››

(A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem!

Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar a 2019. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja.

 

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám

 

1. Általános orvosi oklevéllel és Fog- és szájbetegségek szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében az oklevél minősítésétől függetlenül 400 pont adható.


2. Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerzett oklevél minősítése

- jeles (4,51-5,00): 390 pont

- jó (3,51-4,50): 380 pont

- közepes (2,51-3,50): 370 pont

- elégséges (2,00-2,50) 360 pont


3. Alapképzésben szerzett oklevél minősítése:

- jeles (4,51-5,00): 350 pont

- jó (3,51-4,50): 340 pont

- közepes (2,51-3,50): 330 pont

- elégséges (2,00-2,50) 320 pont
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételeiA felvételt nyert hallgatóknak a felvételi értesítésben részletezett orvosi vizsgálatokat el kell végeztetniük. A beiratkozást megelőzően a hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, melynek során alkalmassági vélemény kerül kiállításra. Eltitkolt vagy rejtett betegség a hallgatói jogviszony létrejöttének akadálya lehet.


Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.


Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.


Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány


Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolásaFelvételi vizsgatárgyak:


Biológia emelt szintű érettségi


és


Fizika emelt szintű érettségi /vagy/ Kémia emelt szintű érettségi

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *