kiemelt_szte1

Felvételi követelmény

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar általános szakleírásása.


fogorvos

Képz. szint: Osztatlan képzés
Munkarend.: Nappali
Fin. forma: Állami ösztöndíjas
Képzési idő (félév): 10
Önköltség (félév): támogatott

A szakra a kapacitás a következő finanszirozási formával együttesen van megadva: önköltséges
Kapacitás: 5 < 55


Ez a szak önköltséges formában is indul.


Általános szakleírás
Az intézmény képzési sajátosságairól a kartól kaphat tájékoztatást.

fogorvos mesterképzési szak (egységes, osztatlan képzés) ››

(A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.)

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételeiA felvételt nyert hallgatóknak a felvételi értesítésben részletezett orvosi vizsgálatokat el kell végeztetniük. A beiratkozást megelőzően a hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, melynek során alkalmassági vélemény kerül kiállításra. Eltitkolt vagy rejtett betegség a hallgatói jogviszony létrejöttének akadálya lehet.


Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.


Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.


Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány


Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolásaFelvételi vizsgatárgyak:


Biológia emelt szintű érettségi


és


Fizika emelt szintű érettségi /vagy/ Kémia emelt szintű érettségi

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *