Oktatott tantárgyak

A Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék tantárgyai


Tanszékünkön az oktatás több szinten valósul meg.


Pregraduálisan öt évfolyam hallgatóinak tartunk előadásokat, és gyakorlatokat mind magyar, mind angol nyelven. Az első két év során a hallgatók a fogászati anatómia alapjait, a fogászati eszközök és anyagok típusait, a felhasználási elveket és módszereket tanulják meg. Harmadévben tanlaboratóriumi gyakorlatok keretében készülnek fel a páciensek kezelésére, az első félévben főként kariológiára, a második félévben pedig endodonciára fókuszálva. Az elméleti és gyakorlati alapok megfelelő elsajátítása után, az évvégi alapvizsga teljesítése a feltétele a következő évfolyamba lépésnek. Negyed- és ötödévben sokkal nagyobb a felelősség: már nem műanyag vagy kihúzott fogak ellátása történik, hanem a klinikai gyakorlati kezelésre jelentkező páciensek teljeskörű fogászati ellátását végzik a hallgatók. A negyedik évfolyam sikeres teljesítése után egy hónapos nyári gyakorlaton kell részt venniük, melyben tematikusan szerepel a konzerváló fogászat is.


Posztgraduális képzés keretein belül jelenleg két rezidens orvos és két PhD hallgató segíti munkánkat. Aktívan részt veszünk a szinten tartó és továbbképző tanfolyamokon is, mint előadók, ezzel is segítve kollégáinkat a fogorvostudomány felgyorsult fejlődésének követésében.


Természetesen a fentebb említett feladatokhoz szükséges, hogy saját magunkat is képezzük, ezért rendszeresen részt veszünk magyar és nemzetközi konferenciákon és kurzusokon.


Az alábbi egyetemi hallgatói előadások és gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában vagyunk érintettek:

- Az arc esztétikája

- A dohányzás prevenciója a fogorvosi gyakorlatban

1. évfolyam

- Fogászati eszköztan

2. évfolyam

- Fogászati anyagtan és technológia

3. évfolyam

- Fogorvos-beteg kommunikáció

- Konzerváló fogászati propedeutika

4. évfolyam

- Endodoncia

- Esztétikai fogászat

- Fogászat

- Fogorvosi diagnosztika és kezeléstervezés

- Konzerváló Fogászat

5. évfolyam

- Esztétikai fogászat

- Fogorvosi praxisvezetés

- Konzerváló fogászat

 

A „Magyar Fogorvosok Egyesülete Délkelet-Magyarországi Szakcsoportja és a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Tudományos Ülése” keretein belül is évről évre számos előadással próbáljuk a hallgatók és a kollégák oktatását, továbbképzését támogatni.

 Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *