Sofi_Osztondij_palyazat_2017-2018_SZTE-FOK_kezdo

Sófi Ösztöndíj Pályázat 2017-2018

Egymillió forint ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak.

A pályázatok benyújtási határideje:

2018. február 14. (szerda) 12 óra

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap


A szegedi egyetemen 17 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatók anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését, elősegítését.


Kármán Tódor díj plakett kép
Kármán Tódor díj plakettje nagy elismerés
a Sófi Ösztöndíj számára

Az alapítvány eddig 19 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a repüléstudomány és rakétatechnika világhírű tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységével és komplex értékelési rendszerével elérte, hogy ösztöndíja a legnagyobb hallgatói elismerésnek számít a magyar felsőoktatásban.
A pályázat feltételeit teljesíteni képes hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel. A Sófi Tehetséggondozó Kör tagjai ingyenes és kedvezményes belépőjegyeket kapnak koncertekre, színházi előadásokra, múzeumi és képzőművészeti kiállításokra, sporteseményekre és egyéb rendezvényekre.

Az ezzel kapcsolatos lehetőségek megtalálhatók a www.sztehetseg.hu honlapon.A pályázat feltételei:


 1. Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében.
  A pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon.

 2. A pályázóknak számítógéppel (nem kézírással) kell kitölteniük a pályázati űrlapot, ami innen letölthető.
  A pályázó az ETR Hallgatói Törzslap adatai alapján szerepelteti a hagyományos átlagokat és számítja ki a félévi átlagok átlagát az űrlap Tanulmányi eredmények rovatában. Mindez csak akkor érvényes, ha a papíralapú pályázat esetén a Tanulmányi Osztály aláírással és bélyegzővel hitelesíti!!!

 3. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:

  1. ETR Hallgatói Törzslap a Tanulmányi Osztály által hitelesítve
  2. Nyelvvizsga bizonyítvány
  3. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei
  4. A tudományos közlemények első oldala, konferenciák (előadások, poszterek) programja
  5. Ösztöndíjak és elismerések oklevelei
  6. A pályázók témavezetőjének ajánlása

  A pályázat csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes!


 4. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 14. (szerda) 12 óra.
  A mellékletekkel kiegészített pályázati űrlapot egy példányban kell eljuttatni Kemény Zsanett, SZTEhetségpont koordinátor részére (6722, Szeged, Honvéd tér 6. irodaszám:34).
  A kitöltött űrlapot word dokumentum formátumban is el kell küldeni a következő e-mail címre is:
  jozsefsofi@gmail.com (ez is az érvényesség szigorú feltétele!)

 5. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos ösztöndíjakat. További 6 pályázó fejenként 50.000 Ft különdíjban részesül. Az ösztöndíjak rangját, értékét növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert, kiemelkedő professzorai, tudósai alkotják a díjakat odaítélő kuratóriumot. Az alapítvány 2018. április 30-ig e-mail-ben értesíti a nyertes pályázókat.

  Szép tradíciót teremtettünk abból, hogy a díjakat a magyar kulturális élet kiválóságai (2007: Jancsó Miklós filmrendező, 2008: Törőcsik Mari színművésznő, 2009: Sebestyén Márta népdalénekesnő, 2010: Szabó István filmrendező, 2011: Jókai Anna írónő, 2012: Jankovics Marcell rajzfilmrendező, 2013: Szörényi Levente zeneszerző és előadóművész, 2014: Vásáry Tamás karmester és zongoraművész, 2015: Makk Károly filmrendező, 2016: Melocco Miklós szobrászművész, 2017: Huszti Péter színművész) adták át.

  A 2018. júliusi díjátadó ünnepségre is ismert közéleti személyiséget várunk. Az alapítvány 2018. augusztus 24-ig utalja át az ösztöndíjak összegét a tíz díjazott hallgató bankszámlájára.

 6. A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő e-mail címen lehet információkat kérni: jozsefsofi@gmail.com

 
Szeged, 2017. november 8.

Minden pályázónak sok sikert kíván:

az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma


Az SZTE Sófi Ösztöndíjat odaítélő Kuratórium tagjai:

 

A Kuratórium Elnöke:

 

Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

A Kuratórium Tagjai:

 

 1. Prof. Dr. Benedek György Egyetemi tanár
  SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

 2. Prof. Dr. Dux László Tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet

 3. Prof. Dr. Farkas Beáta Tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete

 4. Prof. Dr. Fülöp Ferenc Akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet

 5. Prof. Dr. Jakab Éva Tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék

 6. Prof. Dr. Hatvani László Akadémikus, egyetemi tanár

  SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

 7. Prof. Dr. Hernádi Klára Egyetemi tanár

  SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 8. Prof. Dr. Hetényi Magdolna Akadémikus, egyetemi tanár

  SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

 9. Prof. Dr. J. Nagy László Tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

 10. Prof. Dr. Kerek Ferenc Egyetemi tanár
  SZTE, Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék

 11. Prof. Dr. Kevei Ferencné Egyetemi tanár

  SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

 12. Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Egyetemi tanár

  SZTE, Fogorvostudományi Kar, Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék

 13. Prof. Dr. Szabó Gábor Akadémikus, egyetemi tanár, az SZTE Rektora
  SZTE. Természettudományi Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 14. Prof. Dr. Szörényi László Egyetemi tanár
  SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék

 15. Prof. Dr. Szőnyi György Endre Egyetemi tanár
  SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Angol Tanszék

 16. Prof. Dr. Tamás Gábor Akadémikus, egyetemi tanár

  SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 17. Prof. Dr. Vécsei László Akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár
  SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika