100 éve született Prof. Dr. Tóth Károly

Tóth Károly professzor, a szegedi fogorvosképzés meghatározó alakja, az SZTE egykori rektora 2014. április 30-án ünnepelné századik születésnapját.

Prof. Dr. Tóth Károly 1914-1992


Ma délelőtt 11 órától Tóth Károly professzor Belvárosi temetőben található nyughelyénél leánya Tóth Gabriella és családja, egykori tanítványok és utódok, tisztelettel adóztak a Szegedi Orvostudományi Egyetem egykori rektora, a Szegedi Fogorvosi Iskola, valamint a Szegedi Fog-és Szájbeteg Klinika és annak jogutódja, a Fogászati-és Szájsebészeti Klinika legkiemelkedőbb alakja előtt, aki áldozatos munkájával, jövőbe vetett rendületlen hitével, új utak keresésével fáradhatatlanul munkálkodott a magyarországi, de különösképpen a szegedi egyetemi szintű fogorvosképzés létrejöttéért.


Elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a szegedi mellett Pécsett és Debrecenben is elindulhatott a szakosított, nemzetközileg elismert, magas szintű fogorvosképzés, kijelölve ezzel Magyarország, és szűkebb körben Szeged megbecsült helyét a nemzetközi tudományos térképen. Kiterjedt nemzetközi tudományos, tudománypolitikai kapcsolatrendszerét, hazai és külföldi szakmai elismertségét iskolateremtő missziójának szolgálatába állította, elősegítve ezzel a különösen a vidéket sújtó szakemberhiány enyhülését, a fogorvosi ellátás minőségének jelentős javulását.


Nagy utat járt be a pitvarosi szülői házból indulva, ám nagyívű szakmai-tudományos pályája, nemzetközi elismertsége ellenére sem felejtett el ember maradni, a szó legnemesebb értelmében.


Áldott emlékű Mari Albert Professzor Úr ekképp emlékezett meg róla 75. születésnapján:

Hozzá hasonló egyéniségek teremtésében nem bánik bőkezűen hazánkkal a sors. Meghatározó személyisége a magyar fogorvoslás korunkbeli történetének, akinek a fogszuvasodás epidemiológiájának és megelőzésének kutatása terén elért eredményei világszerte elismertek.

Minden energiájának mozgósításával, embert próbáló kitartással teremtette meg a szegedi fogorvosi iskola alapjait, építette fel a nemzetközileg is elismert klinikát… Igyekezett mindig humánus, igazságos és megértő lenni …Nemcsak oktatott, tanított, de –személyes példamutatásával- nevelt is. A klinikán belül és kívül, mindenki számíthatott támogatására, aki erre érdemes volt, hálát azonban nem várt senkitől. Magatartására, életmódjára, gondolkodásmódjára a puritán egyszerűség, szerénység jellemző. Magától értetődő készséggel ad, de soha senkitől nem kér …Azon kevés professzorok közé tartozik, aki dicsekszik azzal, hogy a tanítványai egy-egy részterületen többet tudnak, mint ő…Kívánunk a nemzetnek és a fogorvostudománynak sok hozzá hasonló személyiséget!


2014.04.30. Prof. Dr. Tóth Károly sirhelyénél


VTV Szeged - 2014. május 10.

VTV Szeged - 2014. május 9.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *