ke__p_innovacios_dij_1170x431_2020_fekvo___2_11

Pályázati felhívás: SZTE Innovációs Díj 2020

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Díj elnyerésére.


A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: nyilatkozat, pályázati adatlap itt letölthetőek.

Benyújtás módja: elektronikus formában az inno@rekt.szte.hu címre.


1. A Pályázat célja:
Az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet. Szellemi alkotás: az az alkotás, amely alkalmas arra, hogy szerzői jogvédelem, illetve az a műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, valamint a know-how.


2. Kategóriák:
- Leginnovatívabb TDK munkáért
- Leginnovatívabb PhD munkáért
- Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén
- Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén
- Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén.


3. Pályázni lehet:
- (PhD és TDK munka esetén is) bármilyen tudományterületen olyan új, innovatív megoldással, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet
- egyénileg, PhD és TDK munka esetén a témavezető jóváhagyásával.


4. Pályázók köre:
- 1. Leginnovatívabb TDK munkáért: Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, TDK munkában résztvevők a témavezetőjük jóváhagyásával.
- 2. Leginnovatívabb PhD munkáért: Pályázhatnak a témavezetőjük jóváhagyásával a Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatói, doktorjelöltjei, továbbá témavezetőjük jóváhagyásával, azok a PhD fokozattal rendelkezők, akik a pályázat benyújtásának évében, vagy az azt megelőző évben védték meg értekezésüket.
- 3. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a műszaki tudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
- 4. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén:


Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező
- A pályázathoz kötelező mellékelni a témavezető jóváhagyásáról szóló, általa aláírt nyilatkozatot. személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a természettudományok és/vagy élettudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek.
- Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén: Pályázhatnak azok a Szegedi Tudományegyetemen foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek vagy e személyekből álló olyan kutató közösségek, amelyek a bölcsészettudományok vagy társadalomtudományok területén kutatómunkában vesznek részt, vagy e terület innovatív terméke létrehozásában közreműködtek. Amennyiben a pályázat tárgyát képező szellemi alkotás több jogosult kutatás-fejlesztési tevékenységének eredménye, több jogosult szellemi alkotása, a pályázat kizárólag valamennyi feltaláló/alkotó által együttesen nyújtható be a tulajdoni részarányok megjelölésével. Ennek hiányában a pályázat formai hiba miatt elutasításra kerül.


5. A pályázat benyújtásának formai követelményei: Az alábbi dokumentumok teljes körű benyújtása jelenti a formai követelmények teljesítését:
a. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap aláírva (adatlap letöltése: http://www.inno.uszeged. hu/informacios-anyagok
b. Önéletrajz(ok) (Europass formátumban) aláírva
c. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteit képező nyilatkozatok, kitöltve, aláírva (7 db) nyilatkozat letöltése: http://www.inno.u-szeged.hu/informacios-anyagok
d. A pályázat szakmai anyagának terjedelme maximum 7 gépelt oldal becsatolva, amely tartalmazza:


- Műszaki leírás: a szellemi alkotás műszaki leírása a kulcsszavak külön megjelölésével, illetve amennyiben ismert, a megoldáshoz legközelebb álló referencia megjelölésével (pl. szabadalmi bejelentés száma, fotó) maximum 5 oldal terjedelemben, magyar nyelven. A leginnovatívabb kutatómunkáért egyéb tudományterületeken díjra pályázók esetében a szellemi alkotás leírása, a szellemi alkotás részletes megjelenítése.
- Hasznosítás: Magyar nyelven, maximum 2 oldal terjedelemben, a szellemi alkotás ipari alkalmazhatóságának és felhasználási lehetőségeinek leírása, a hasznosításra vonatkozó elképzelések ismertetése (pl. licenciába adás vagy gazdasági társaság alapítása), valamint a hasznosítási lehetőségek feltérképezésére tett eddigi lépések bemutatása, melyek a következők lehetnek:
o Előzetes piackutatás a célcsoportokról, a piac méretéről és trendjeiről, a versenytársakról,
o Újdonságkutatás,
o Ipari partnerek megkeresése és a visszacsatolások ismertetése,
o Volt-e tesztelés a szellemi alkotás megvalósíthatóságával kapcsolatban.
Az 5. c) pontban hivatkozott kötelezően csatolandó mellékletek képező nyilatkozatok a következők:
- Nyilatkozat a pályázatban foglalt ötletre, szellemi alkotásra vonatkozóan
- Nyilatkozat a pályázatban megjelöltek elismeréséről
- Nyilatkozat a pályázó személyes adatainak kezeléséről
- Nyilatkozat a személyes adatok, valamint kép és/vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozataláról
- Nyilatkozat média megkeresésre vonatkozóan
- PhD hallgató pályázó esetén a témavezető jóváhagyó nyilatkozata
- TDK hallgató és a témavezető nyilatkozata a szellemi alkotás TDK munkának minősüléséről.


Amennyiben a pályázatot több személy együtt nyújtja be, valamennyi pályázó adatlapját, önéletrajzát és a pályázati felhívás mellékletét képező nyilatkozatait csatolni szükséges, ennek hiányában a pályázat
formai hiba miatt elutasításra kerül.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
A formai követelményeknek meg nem felelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. Nyertes pályázatok száma kategóriánként 1db.


6. Benyújtás formája:
A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában, az 5. pontban felsorolt, eredeti, aláírt dokumentumokat egymást követő sorrendben tartalmazó, 1 db dokumentumként (így az email-hez csupán egy pdf formátumú fájl csatolásával), az inno@rekt.szte.hu email címre 2020. március 31. (kedd) 24:00 óráig lehet benyújtani.


A szkennelési, mentési hibából eredő rossz és értékelhetetlen minőségű dokumentum megléte formai hiányosságnak minősül és nem kerül értékelésre.


7. Értékelés menete:
A beérkezett pályázatokat az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága érkezteti, majd ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásban megjelölt formai feltételeknek. A pályázók e-mail-en visszajelzést kapnak a pályázat formai befogadására vonatkozóan. Ezt követően a formailag megfelelő pályázati dokumentumokat a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság az Innovációs Bizottság elé terjeszti. Az Innovációs Bizottság rangsorolja a pályázatokat, és kategóriánként dönt a nyertes pályázatokról.
Az SZTE Innovációs Díj adományozásának feltétele, hogy kategóriánként legalább 3 db formailag megfelelő és tartalmilag értékelhető pályázat határidőben benyújtásra kerüljön az Innovációs Igazgatósághoz. Ennek hiányában a díj nem adományozható az adott évben.


8. Értékelési szempontok:
a. Pályázó ötlet, annak újszerűsége, eredetisége
b. Projekt célkitűzése, szakmai és műszaki színvonala, megvalósíthatósága
c. Hasznosíthatósága
d. Piaci igények, lehetőségek
e. Megoldás kidolgozottsági foka
f. Potenciális társadalmi hatása


9. Díj:
Kategóriánként a nyertes pályázó oklevelet és pénzjutalmat kap.
A pénzjutalom mértéke kategóriánként:
a. Leginnovatívabb TDK munkáért bruttó 250.000 Ft, amely kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatásként kerül kifizetésre.
b. Leginnovatívabb PhD munkáért bruttó 400.000 Ft, amely kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatásként kerül kifizetésre.
c. Leginnovatívabb kutatómunkáért a műszaki tudományok területén bruttó 800.000 Ft, amely kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatásként kerül kifizetésre.
d. Leginnovatívabb kutatómunkáért a természettudományok és élettudományok területén bruttó 800.000 Ft, amely kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatásként kerül kifizetésre.
e. Leginnovatívabb kutatómunkáért a bölcsészettudományok és társadalomtudományok területén bruttó 800.000 Ft, amely kitüntetéssel, címmel, díjjal járó juttatásként kerül kifizetésre.


A 2020. évi díjátadására a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napján (várhatóan 2020. április vége) kerül sor.
A pályázati felhívás PDF formátumban történő letöltéséhez kattintson a következő hivatkozásra: http://www.inno.u-szeged.hu/informacios-anyagok


További kérdéseivel forduljon a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatóhoz:
Pitó Enikő
E-mail: inno@rekt.szte.hu
Telefon: +36 (62) 544-180


A tudományos és innovációs rektorhelyettes forráshiány vagy más, előre nem látható ok miatt a meghirdetett pályázati felhívást a megfelelő tájékoztatás mellett, a benyújtási határidő lejárta előtt visszavonhatja.


Szeged, 2020. 01. 14.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *