OTDK_kep_2

Az SZTE Fogorvostudományi Kar hallgatóinak szereplése a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Az április végén Debrecenben megrendezett 34. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában rekordszámú, több mint 700 hallgató tartott összesen 563 tudományos előadást a 60 orvostudományi, 4 fogorvostudományi, 6 gyógyszerésztudományi és 14 egészségtudományi, így összesen 84 tagozaton belül. A pályamunkákat csaknem 200, az orvos- és egészségtudományok területén elismert kutató, akadémikus és neves szakember értékelte. A tudományos előadást bemutató hallgatók többsége a négy orvosképző egyetemről, egészségtudományi képzésben résztvevő intézményekből, továbbá a határon túlról Marosvásárhelyről, Újvidékről és Ungvárról érkezett. Idén az angol nyelvű képzésekben résztvevő diákok is jelentős számban szerepeltek a fórumon.


Az eseményen a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar is képviseltette magát. A Kar két díjazottja Schindler Regina és Lehoczky Márton 5. éves hallgatók akik a következőkben számoltak be kutatásukról, sikerükről, és az OTDK konferencián történt élményekről.


DSCN0048Schindler Regina: Antibakteriális felület kialakítása titán felszínen lézeres plazmabevonással.


Az OTDK konferencián bemutatott témám titán felszínen történő antibakteriális felületek kialakításáról szólt. Már másodéves koromban megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék valamilyen kutatásban részt venni. Fizikatanárommal, később témavezetőmmel, Dr. Tóth Zsolttal sokat gondolkoztunk, hogy a dentális implantátum felületmódosítások körén belül, mely kutatási irányt válasszuk. Szerettünk volna egy újszerű, klinikailag releváns témát feldolgozni. Végül egy új eljárást dolgoztunk ki, mely során enosszeális titán implantátumok anyagával megegyező CP5 titán korongok felszínét ezüsttel módosítottuk KrF excimer lézer segítségével. Az elkészített felületek antibakteriális hatását, illetve sejtekre gyakorolt hatását is megvizsgáltuk. A kutatás során megfogalmazott hipotézisem szerint az ezüst, mint ötvözőanyag antibakteriális hatása a titán mintakorongok felszínén keletkezett ötvözet formájában is érvényesül, ezzel gátolva a szájüregben található baktériumok patológiás hatását.


Schindler_Regina

Hatalmas élmény volt részt venni a konferencián és megosztani a kutatásom eredményeit más egyetemek oktatóival és hallgatóival. Az Orvosképzés folyóirat XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról szóló kiadásában külön öröm volt megkeresni hallgatótársaim és saját nevemet, illetve újból elolvasni a leadott absztraktokat. Amikor megtudtam, hogy milyen helyezést értem el nagyon meglepődtem és egyúttal igazán boldog voltam.


Kép részlet az előadásból:

ReginaLehoczky Márton: Maxillaris hatosok gyökércsatorna rendszerének 3D-s morfológiai összehasonlítása a két felső kvadránsban CBCT segítségével.


A kutatásom endodontiai és radiológiai témában történt. 400 db maxillaris első moláris fognak vizsgáltuk a gyökércsatorna rendszerét CBCT segítségével, majd a kapott adatokat statisztikailag analizáltuk és összevetettük egymással a két oldalt illetően. A kutatás tervezése során felállítottuk a szelekciós kritériumokat és a vizsgálni kívánt tényezőket, amelyek a következők voltak: gyökerek és gyökércsatornák száma, Vertucci-féle osztályozás, gyökércsúcsi görbület. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a két oldal mindössze az esetek 61.5%-ban egyezett meg teljesen egymással. Nagyon hálás vagyok a témavezetőmnek, Dr. Baráth Zoltán Dékán Úrnak a kutatás során nyújtott segítségéért és támogatásáért.


Lehoczky_Marton2

A konferenciával kapcsolatban csak pozitív élményeim vannak. A szervezés profi volt, minden gördülékenyen ment. Az előadásom napján természetesen volt bennem egy kis drukk, de a bizottság és a hallgatóság által teremtett kellemes hangulat hamar feloldotta ezt. Tekintettel arra, hogy nagyon sok kiváló előadást hallhattunk, és ezek közül a bizottság érdemesnek tartotta az enyémet arra, hogy díjazott legyen, hatalmas megtiszteltetést és örömöt jelent számomra.


Kép részlet az előadásból:

Lehoczky_Marton_eloadas


Gratulálunk a sikeres eredményekhez!

SZTE FOK


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *