NFO_palyazat_2021

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj átadás 2021

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz – tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére, melyet az SZTE Fogorvostudományi Karon Dr. habil. Baráth Zoltán dékán úr, és Dr. habil. Stájer Anette dékánhelyettes asszony adott át a pályázatot elnyert hallgatók részére.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet értelmében az oktatásért felelős miniszter által adományozott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.


Az idei évben három kimagasló teljesítményű Fogorvostan hallgató vehette át ezt a díjat.

kep1

Mészáros Csongor - IV. évfolyamos Fogorvostan hallgatókep2

Vincze-Bandi Eszter – V. évfolyamos Fogorvostan hallgatókep3

Varga Csenge – IV. évfolyamos Fogorvostan hallgatóA Fogorvostudományi Kar nevében ezúton is gratulálunk az ösztöndíj nyerteseinek, és tanulmányaikhoz további sok sikert kívánunk!


kep4


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *