kituntetes

Kitüntették Prof. Dr. Fazekas Andrást - Pro Universitate

Az SZTE centenáriumi tanévének Egyetem Napja rendezvénysorozatát 2021. november 13-án Ünnepi Szenátusülés zárta. Hagyomány, hogy a Szegedi Tudományegyetem Napja alkalmából a felsőoktatási intézmény munkáját támogató jeles személyiségeknek rangos egyetemi díjakat és elismerő okleveleket adományoz az Egyetem vezető testülete.

Ezen alkalomból került átadásra a Pro Universitate díj is, melyet Prof. Dr. Fazekas András vehetett át.


kep1Fazekas professzor úrnak elévülhetetlen érdemei vannak az SZTE Fogorvostudományi Karának megalapításában.


Fazekas András Professzor úr, 2001-ben kapta kinevezését a Fogászati és Szájsebészeti Klinika szakvezetőjének. Ő dolgozta ki az Egyetem Stratégia Fejlesztési Tervének részeként, a korábbi fejlesztési tervek figyelembevételével, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Fogorvostudományi Szakának fejlesztési koncepcióját, végső célként Fogorvostudományi Kar létesítését jelölve meg. Létrehozta a tanszéki struktúrát, korszerűsítette a graduális és posztgraduális képzést. Fazekas professzor úr és az egyetem vezetésének a kar alapítására tett törekvéseit siker koronázta, amikor 2006. május 26-án a Felsőoktatási Tudományos Tanács és a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményének figyelembe vételével megtörtént a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának nyilvántartásba vétele. A Kar megalapítása az Egyetem Szenátusának hatáskörében 2007-ben történt meg. Az egyetem tekintélye is nőtt az új kar létrehozásával.


kep2Kiemelkedő szerepe volt a fogászati implantológia bevezetésében Magyarországban és ezzel párhuzamosan annak bevezetésével a szegedi fogorvosképzésben is. A hazai tudományos és szakmai közélet kiemelkedő alakja, aktív szerepet játszott, mint az MFE elnöke, mint MFE Fogpótlástani Szakosztályának vezetőségi tagja, Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának elnöke, International Association for Dental Research Central European Division elnökségi tagja, és más társaságok tagjaként. Nemzetközi kapcsolatokat is kiépített, számtalan tanulmányúton és konferencián vett részt előadóként, üléselnökként.


Eddigi elismerései:

Magyar Fogpótlástani Társaság Magyar fogpótlástanért emlékérme 2013

Pro facultate díj 2015

Batthyány-Strattmann László- díj 2019

Több felsőoktatási tankönyv szerzője: Gnatológia, Fogászat, valamint számos könyvfejezet írója.


Minden tevékenységével azon volt, hogy a Szegedi Fogorvosi Iskola és a Szegedi Tudományegyetem hírnevét öregbítse.Ezúton köszöntjük áldozatos munkáját, és kívánunk neki nagyon jó egészséget!


Dr. habil Baráth Zoltán

SZTE Fogorvostudományi Kar

dékán

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *