FOK_borito

Ingyenes fogászati vizsgálatra és kezelésekre invitálnak az SZTE FOK-on

Gyakorlatban kamatoztatják elméleti tudásukat a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar negyed és ötödéves hallgatói – kedvezményes, magas színvonalú fogászati ellátásban részesülhetnek ezáltal a szegediek.

A páciensek egy komoly előszűrést követően széleskörű tájékoztatást kapnak a hallgatói betegkezeléses gyakorlatokon való részvétel lehetőségéről és annak módjáról. Ezután a hallgatók több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók felügyelete mellett dolgoznak, a beavatkozások minden egyes lépését, részfolyamatát a gyakorlatvezetővel egyeztetve, kizárólag az ő jóváhagyásukkal végzik. Ez a szakmai garancia biztosítja a hallgatói beavatkozások magas színvonalát.

 

  • A gyakorlatok előre meghatározott menetrendben, hétről-hétre ugyanabban az időpontban zajlanak, tehát a beavatkozások egy, a páciens számára is kiszámítható, jól tervezhető kezelési ütemben történnek.

  • Az ellátás minden esetben, a megelőzés jegyében egy teljeskörű szűréssel kezdődik, amelynek célja az akut probléma beazonosításán túl a páciens orális egészségi állapotának felmérése, hiszen a szájüregi elváltozások nagymértékben befolyásolhatják általános egészségünket.

 

A hallgatók gyakorlati képzése során kezelt betegek nem fizetnek orvosi díjat sem a fogmegtartó kezeléskor, sem a fogpótlások készítésekor. A fogtechnikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások az SZTE FOK kérésére a technikai díjakra kedvezményt adtak. További előny, hogy nincs várakozás, ha a beteg általános és fogászati állapota megengedi, a pótlás készítését azonnal elkezdik.

 

A fogorvoslásban alkalmazott eljárások, eszközök, anyagok innovációja az elmúlt években hihetetlen mértékben felgyorsult, ehhez pedig az SZTE Fogorvostudományi Kara is folyamatosan alkalmazkodott. Ez lehetővé tette, hogy az oktatás során a hallgatók a legmodernebb, valóban csúcstechnológiás eszközökkel és a legkiválóbb anyagokkal dolgozzanak, legyen szó részleges vagy teljes pótlások, hidak, koronák, tömések elkészítéséről, továbbá endodonciai beavatkozásokról, közérthetőbben gyökérkezelésekről. Mindemellett a Karon már olyan képalkotó diagnosztikai eszközökkel dolgoznak, amelyek a hagyományos, vagy panoráma röntgenképeken túl, 3D-s felvételek készítését is lehetővé teszik, amely nagyban hozzájárul a sikeres gyökérkezelések kivitelezéséhez, de az implantáció tervezésnek is fontos eleme.

 

A hallgatók minden félév végén átfogó értékelésen esnek át és csak akkor kezdhetik meg a következő félévet, ha rendelkeznek a megfelelő, a képzési programban előírt kompetenciákkal. A fogorvosi diploma komplex tudást jelent, hiszen komoly elméleti és gyakorlati képzést kapnak a hallgatók, akik az 5 éves képzés sikeres befejezésével, a diploma birtokában önálló munkavégzésre jogosultak. Mindez óriási felelősséget ró a képzőhelyekre, hiszen nekik kell mindazokkal a szakmai kompetenciákkal és gyakorlati tudással felruházni a hallgatókat, amelyek képessé teszik őket arra, hogy magas színvonalú, önálló betegellátó tevékenységet folytassanak.

 

Jelentkezni a fogorvostanhallgatók által végzett fogászati kezelésekre az SZTE SZAKK Fogászati és Szájsebészeti Klinika (6720 Szeged, Tisza L. krt. 64-66.) Betegfelvételi Irodájában lehet, munkanapokon 8.00-14.00 óra között. Bővebb felvilágosítást a 62/545-288 vagy 62/545-298 telefonszámon kérhet.


SZTEinfo - Pósa Tamara

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *