tanevnyito

Első éves hallgatóink eskütétele

A Fogorvostudományi Kar vezetése 2021. szeptember 5.-én Tanévnyitó Ünnepi Szenátusülés keretén belül köszöntötte a magyar és angol elsőéves fogorvostan hallgatókat, ahol eskütételre került sor.

SZTE FOK Vezetőség


Az Ünnepség az SZTE Rektori Hivatal dísztermében zajlott le, melyen részt vett:


Dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar Dékánja, a Fogpótlástani Tanszék vezetője;

Dr. Stájer Anette, általános dékánhelyettes, a Parodontológiai Tanszék vezetője;

Prof. Dr. Madléna Melinda, tudományos dékánhelyettes, az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék vezetője;

Prof. Dr. Radnai Márta, oktatási dékáni tanácsadó;
Dr. Kárpáti Krisztina, a Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék vezetője;
dr. Gombár Angéla, a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalának vezetője;
Dr. Engelhardtné Forczeg Judit, a Fogorvostudományi Kar Tanulmányi Osztályának vezetője;
Vincze-Bandi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Az eseményen egyéb hivatalos elfoglaltság miatt nem tudott részt venni Prof Dr. Nagy Katalin, a Szájsebészeti Tanszék vezetője és Dr. Battancs Emese, a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszék helyettes vezetője.


Az ünnepi szenátusülést Dr. Baráth Zoltán a Fogorvostudományi Kar Dékánja nyitotta meg, aki elsőként köszöntötte az új magyar és külföldi hallgatókat.


Dr. Baráth Zoltán

Dr. Baráth Zoltán


A dékáni köszöntő után Ónodi Boglárka, elsőéves magyar hallgató lépett a pulpitushoz, aki kezét a Pedumon tartva társaival együtt olvasta fel az eskü szövegét.


Ónodi Boglárka

Eskütétel


A magyar eskütételt követően Adam Baum, elsőéves külföldi hallgató lépett a pulpitushoz, aki a kezét a Pedumon tartva külföldi hallgatótársaival együtt olvasta fel az eskü szövegét angolul.


Adam Baum

Eskütétel


Az eskü felolvasása után a két hallgató az évfolyamuk nevében Dr. Baráth Zoltán dékán úr elé járult, és kézfogással pecsételte meg az egyetemi hallgatóvá válást.


Egyetemi hallgatóvá válás

Egyetemi hallgatóvá válás


Az elsőéves hallgatókat néhány kedves szóval köszöntötte Vincze-Bandi Eszter, a Fogorvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.


Vincze-Bandi Eszter

Vincze-Bandi Eszter


A hallgatók tiszteletére és a Szegedi Tudományegyetem teljes jogú egyetemi polgárrá fogadása alkalmából, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának két hallgatója, Benkő Katalin és Nagy Dániel Mozart G-dúr hegedű-zongora szonáta I. tételéből egy részletet adott elő.


Benkő Katalin - Nagy Dániel

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *