Demonstratori_kep_2020

Pályázati felhívás - Demonstrátori megbízásra 2019-2020 II. félév

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara oktatói-kutatói munka elősegítése érdekében pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2019/2020. tanév tavaszi félévére. A megbízás nyilvános pályázat útján nyerhető el.

I. PÁLYÁZAT FELTÉTELEI:


Pályázatot az a hallgató nyújthat be

a) aki a pályázat benyújtásakor legalább III. éves (kivételesen II. éves) egyetemi hallgató,

b) az adott oktatási időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgató,

c) az előző négy félév korrigált kreditindexének átlaga legalább 4,00,

d) a választott tárgy záróvizsgáját legalább jó (4) eredménnyel zárta.


II. BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

A pályázatot a jelen pályázati kiírás mellékletét képező pályázati űrlapon a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani a pályázatban megjelölt határidő betartásával. A demonstrátori megbízás egy tanulmányi félévre adható, amely újabb pályázat alapján megismételhető. Egy hallgató egy pályázati ciklusban egy pályázatot nyújthat be!


Csatolandó mellékletek:

- űrlap demonstrátori pályázathoz

- demonstrátori munkaterv

- legalább középfokú angol vagy német nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata

- ismételt pályázat esetén az előző tevékenységről készített, véleményezett beszámoló


III. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE, HELYE: 2020. február 07. (péntek) 12.00 óra, FOK Dékáni Hivatal.

A pályázat eredményéről elektronikus úton kap értesítést a pályázó.


A vonatkozó szabályzat és a benyújtandó pályázati űrlap a Kar honlapján: itt érhető el.


Demonstrátori tevékenység szabályzata

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

  • február 3. 08:00 - május 16. 00:00
  • *
    május 7. 08:00 - 9. 17:00
    Engedje meg, hogy ezúton hívjuk meg a Magyar Fogorvosok Egyesületének szervezésében már 15 éve hagyományosan megrendezésre kerülő Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban című konferenciánkra, amelyet 2020. május 7-9. között Szegeden rendezünk meg az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban, amelyre már fogadjuk a regisztrációkat a csatolt jelentkezési lapon és honlapunkon (https://www.symposiumszeged.com/hu/regisztracio).
  • május 18. 08:00 - június 27. 08:00