UNKP_logo

Bemutatkoznak a Fogorvostudományi Kar Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjainak nyertesei

Új Nemzeti Kiválósági Program, Bolyai Plusz Ösztöndíj nyertese:


Dr._Buzas_Krisztina


Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina Ph.D., biológus, a Forgorvostudományi Kar mb. dékánhelyettese, az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék mb. tanszékvezetője, kutató, habilitált egyetemi docens. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj díjazottja, számos hazai és nemzetközi kutatási pályázat témavezetője illetve résztvevője. Fő érdeklődési területe a tumorimmunológia, ezen belül is a daganatos szövet különböző sejtjei közötti kommunikáció.
Új Nemzeti Kiválósági Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj nyertese:


Nema_Viki_kep


Néma Viktória, az SZTE-FOK V. évfolyamos hallgatója, kutatási témája: „Apexifikált fogak restauratív ellátási lehetőségei”, témavezetője: Dr. Fráter Márk PhD, M.Sc. adjunktus, a Konzerváló és Esztétikai Fogászati tanszék mb. vezetője, korábbi ÚNKP, NSK és Körmöczi pályadíjas és Dr. Losonczy György díjas oktató.Új Nemzeti Kiválósági Program, Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj nyertese:


Jakab_Andras_kep


Jakab András, az SZTE-FOK V. évfolyamos hallgatója, kutatási témája: „Gépi gyökércsatorna tágító rendszerek fogakra kifejtett biomechanikai hatásainak in vitro összehasonlítása”, témavezetője: Dr. Fráter Márk PhD, M.Sc. adjunktus, a Konzerváló és Esztétikai Fogászati tanszék mb. vezetője, korábbi ÚNKP, NSK és Körmöczi pályadíjas és Dr. Losonczy György díjas oktató.Új Nemzeti Kiválósági Program, Tehetséggel Fel! Ösztöndíj nyertese:


IMG_9557


Hunyadi Marcell Dávid az SZTE elsőéves orvostanhallgatója idén nyáron aranyérmet szerzett a XXX. Nemzetközi Biológia Diákolimpián. Az ÚNKP „Tehetséggel Fel!” ösztöndíjasaként kutatási témája a Gépi tanulási módszerek alkalmazása a nagy áteresztő-képességű mikroszkópiában lesz. Pályázatát az SZTE FOK, Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszéke fogadta be és Dr. Buzás Krisztina mentorálja, az SZBK Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoporttal együttműködésben, ahol Koós Krisztián ügyvivő-szakértő lesz a témavezetője.