kep

Batthyány-Strattmann László- díjat kapott Prof. Dr. Fazekas András

prof_dr_fazekas_andras


Az egészségügyi ellátás területén elért kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kitüntette Fazekas András Professzor Urat, akit a Szegedi Tudományegyetem rektora 2001-ben nevezett ki a Fogászati és Szájsebészeti Klinika szakvezetőjének. Ő dolgozta ki az Egyetem Stratégia Fejlesztési Tervének részeként, a korábbi fejlesztési tervek figyelembevételével, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Fogorvostudományi Szakának fejlesztési koncepcióját, végső célként Fogorvostudományi Kar létesítését jelölve meg. A kar alapításának szándéka már régóta megfogalmazódott a klinika vezetői és oktatói körében, a feltételek azonban csak ekkorra teremtődtek meg hozzá.


Elismeres_Prof.Fazekas

Fazekas professzor úr és az egyetem vezetésének a kar alapítására tett törekvéseit siker koronázta, amikor 2006. május 26-án a Felsőoktatási Tudományos Tanács és a Magyar Akkreditációs Bizottság véleményének figyelembe vételével megtörtént a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának nyilvántartásba vétele. A Kar megalapítása az Egyetem Szenátusának hatáskörében 2007-ben történt meg.


K07018788


A Fogorvostudományi Kar nevében szeretnénk gratulálni kitüntetéséhez!