anthogyr_kep

Anthogyr Ösztöndíj Pályázat 2020

Az ösztöndíj pályázat célja: A fogászati implantológia témaköre messze meghaladja az implantátumok behelyezésének konkrét lépését. A pályázat célja olyan összefüggések feltárása, amelyek messzemenően befolyásolják az implantációs fogpótlások sikerességének esélyeit.


Az ANTHOGYR ösztöndíjat 2017-ben alapította Dr. Szabó Róbert végzős fogorvostan-hallgatók számára.


A pályázaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, végzős fogorvostan hallgatók vehetnek részt.

 

A pályázó hallgatóknak pályamunkát kell készíteniük az alábbiak szerint:

  • a pályamunka témája: Az intraosszeális érzéstelenítés lehetőségei és jelentőssége a minimál invazív implantológiában
  • a pályamunka formai követelményei A munkákat magyar nyelven kell beküldeni, Word dokumentumban szerkesztve. Terjedelem: 5-8 oldal között. A/4 formátum, 80 leütés, 25 sor egy oldalon. Betűméret: 12, betűtípus Times New Roman. Az ábrákat/képeket mellékelni kell, a melléklet tartalmazza a kép/ábra jegyzéket, és sorrendet.)
  • a pályamunka tartalmi követelményei:

Címoldal: tartalmazza a pályamunka készítőjének nevét, a pályamunka címét, és rövid összefoglalását.

Bevezetés: fogalom-meghatározások probléma felvetés, irodalmi áttekintés

Áttekintés: a rendelkezésre álló technikák és eszközök és azok összehasonlítása

Megbeszélés: Az áttekintés értékelése, következtetések.

Irodalom: A szövegben számmal jelölt irodalmi utalások: szerző(k), folyóirat neve, cím, megjelenés időpontja)

Köszönetnyilvánítás (opció)

  • a pályamunka értékelése

Komplexitás (a minimál invazivitás fogalmi kifejtése, a hagyományos érzéstelenítési eljárások korlátai, az intraosszeális anesztézia technikája, eszközei, előnyei, (0-10 pont)

Irodalmi kutatás mélysége és relevanciája (0-5 pont)

Következtetések helyessége (0-5 pont)

Páciensek szempontjainak felismerése és értékelése (0-10 pont)

 

A pályázatok benyújtásának módja és határideje: a pályamunkát a pályázati adatlappal együtt nyomtatott és elektronikus formában kell leadni a FOK Dékáni Hivatalába (Prof. Dr. Radnai Márta) 2020. május 15. 12.00 óra.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. május 31.

 

A bíráló bizottság tagjai: dékán, oktatási dékáni tanácsadó, klinika vezető és Dr. Szabó Róbert

 

Az ösztöndíjat elnyerő két fogorvostan hallgató az Anthogyr jóvoltából egy két napos implantológiai kurzuson vehet részt Franciaországban.

 

A pályázatot megnyert hallgatók számára a díjátadásra a fogorvos avató ünnepségen kerül sor.


A pályázat kiírás innen lehet letölteni.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *