Semmelweis Kutatói Szalon

2018. április 10-én, kedden 17.00 órakor kerül megrendezésre a soron következő Semmelweis Kutatói Szalon.

Előzetes program:

 

  • 1. "Logisztika az agyban: neuronok új szerepkörben."

Előadó: Dr. Alpár Alán egyetemi docens

Kísérletes neuroanatómiai és fejlődésbiológiai csoport (SE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

 

  • 2. "Egy elfeledett fehérjecsatorna perturbációja okozhatja az E3-deficienciát?"

Előadó: Dr. Ambrus Attila egyetemi adjunktus

Neurobiokémia munkacsoport (SE Orvosi Biokémiai Intézet)

 

  • 3. "Mitochondrium és agy: a neurodegenerációtól a neurodevelopmentalis betegségekig."

Előadó: Dr. Molnár Mária Judit igazgató, egyetemi tanár

(SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

 

  • 4. "Mit rontsunk, hogy javíthassunk? – Potenciális kognitív javító szerek tesztelése patkányokban."

Előadó: Dr. Gyertyán István

Kognitív Transzlációs Viselkedésfarmakológiai Kutatócsoport (SE Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)

 

  • 5. "Található-e terápiás »fogás« a rák agyi áttétein?"

Előadó: Dr. Szállási Zoltán

Kutatási téma címe: A daganatok agyi áttéteinek genomikai elemzése (SE II. Sz. Patológiai Intézet)

 

  • 6. "A peripheriás idegek ultrahang vizsgálata: homokóra, csavar és egyéb furcsaságok."

Előadó: Dr. Arányi Zsuzsanna egyetemi docens

Peripheriás Idegrendszeri Kutatócsoport (SE Neurológiai Klinika)

 

  • 7. "Testi-lelki fájdalmaink az agyi képalkotás szemszögéből."

Előadó: Dr. Juhász Gabriella egyetemi docens

Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutató Csoport (SE Gyógyszerhatástani Intézet)

 

  • 8. "Acetil-kolin és metabotróp glutamát receptorok karakterizálása indukált pluripotens őssejtekből differenciált hippokampális neuronokban."

Előadó: Dr. Réthelyi János igazgató, egyetemi docens

Molekuláris pszichiátriai és in vitro betegségmodellezési kutatócsoport (SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

 

  • 9. "Bioelektromos képalkotás: új lehetőségek a pszichiátriai kutatásban."

Előadók: Dr. Bitter István egyetemi tanár, Dr. Czobor Pál egyetemi tanár docens

(SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)

 

  • 10. "képzelt kín e földi tájon, mely békén nyitja, lám, a sírt" (József Attila)

Előadó: Dr. Gonda Xénia tudományos munkatárs

Kutatási téma címe: Új antidepresszáns gyógyszercélpontok azonosítása (SE Gyógyszerhatástani Intézet)

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *