Dr. habil. Baráth Zoltán PhD (Fotó: Török János - Délmagyarország 20180716)

Az SZTE legfiatalabb dékánja vezeti a Fogorvosrudományi Kart

Új dékánja van az SZTE Fogorvostudományi Karnak: július elsejétől Baráth Zoltán vezeti az intézményt. A 40 éves egyetemi docens, aki a Fogpótlástani Tanszék vezetője is egyben, a legfiatalabb vezető, aki ezt a posztot betöltheti Szegeden.

Két pályázó indult idén a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar dékáni posztjáért. Az előző ciklusban megválasztott dékán, Laczkóné Turzó Kinga kihívója az oktatási dékánhelyettes, Baráth Zoltán volt. A kari tanács végül kétharmados többséggel támogatta Baráth Zoltán pályázatát, és a szenátus többsége is rá voksolt. Június 11-én kapta meg az értesítést: július elsejétől ő vezeti a Fogorvostudományi Kart.


- Büszke vagyok arra, hogy ilyen nagy arányban támogatták vezetői programomat és azt, amit képviselek - fogal-mazott az új dékán, aki 40 évesen a legfiatalabb ezen a poszton Szegeden. Hozzátette: a dékánságot szolgálatnak tekinti, hiszen a karon a fogorvos oktató-kutató életpályamodell minden szakaszát megtapasztalta, mivel már több mint 18 éve dolgozik itt. - A kar sorsa személyes kérdés számomra, ezért adtam be tél végén a pályázatomat.


Baráth Zoltán kiemelte, közel áll hozzá az egyetem új vezetésének koncepciója, hogy vonzóvá és világszínvonalúvá kell tenni a régió egészségügyét. – Ehhez az igényhez a Fogorvostudományi Karnak is igazodnia kell. Éppen ezért célom, hogy a kutatást, az oktatást és a gyógyítást is erősítsük.


Az új dékán elmondta, erősíteni szeretné a kar nemzetközi kapcsolatrendszerét is, ami az oktatás és szakképzés színvonalát tovább növelné. A 2020-ra elkészülő új kari épület minőségi változást hoz az ellátásban és az oktatásban is, ehhez azonban az is szükséges, hogy azt saját forrásból megfelelő eszközökkel is fel tudják szerelni. Kiemelten foglalkozik majd a fogászati ellátás fejlesztésével, hogy Szeged városából és a környező településekről egyre több beteget egyre magasabb színvonalon elláthasson a kar. Mindemellett fejleszteni szeretné a gyermek- és ifjúsági fogászatot, illetve a dentálhigiénikus képzést is. – Mindezt olyan gazdálkodással szeretném megteremteni, amely költséghatékony, ugyanakkor biztosítja a fejlődést – tette hozzá.

Baráth Zoltán úgy fogalmazott, vezetői feladatai mellett nem fog elszakadni az oktatástól és a gyógyítói munkától sem. Kinevezése három évre szól, ami az új dékán reményei szerint elég arra, hogy az általa elképzelt folyamatok elinduljanak, és nagy részüknek már látszódjon az eredménye. – És természetesen addigra befejeződik a kar költözése új helyére, a Vasas Szent Péter utcába, ami reményeim szerint a lehető legzökkenőmentesebb lesz, hiszen a betegellátást ebben az időszakban is ugyanolyan magas színvonalon biztosítanunk kell.


Forrás: delmagyar_logo1 Timár Kriszta

Fotó: Török János

Délmagyarország 2018.07.16 - 7. oldal -

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • február 27.
  10:00 - 13:30
  Elméleti Orvostudomány: Dr. Buzás Krisztina, interdiszciplináris/elméleti orvostudományból PhD-val rendelkező tudományos főmunkatárs (SZTE FOK Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék)
 • *
  április 17. 12:00 - 21. 08:00
  Idén is megrendezésre kerül a tavaszi szünetben a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi, Gyógyszerésztudományi és Fogorvostudományi Karok Hallgatói Önkormányzatainak közös tábora felvételizők számára. Velünk sikeresen készülhetsz az érettségire, mivel egyetemi oktatók a biológia érettségi kritikus területeit kiemelve, az aktuális követelményekhez igazítva biztosítanak intenzív felkészítést az előadások során. Továbbá Kémia és Fizika tantárgyból a szükséges elméleti tananyag mellett kiscsoportos foglalkozások keretei között a szóbeli vizsgára szükséges kísérletek gyakorlása is biztosított. Az elméleti és gyakorlati oktatás mellett a kikapcsolódásra is sor kerül és csapatépítő programokkal várunk titeket, ahol Szeged város nevezetességei mellett leendő évfolyamtársaitokkal is megismerkedhettek. Jelentkezés és további információk hamarosan!
 • *
  május 10. - 11.
  Egész napos
  A regisztráció 2019. január 7-én nyílik!